DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

SOČ (Středoškolská odborná činnost)

Soutěž Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je určena žákům všech středních škol.
Žáci si mohou vybrat z 18 soutěžních oborů.

Podmínkou je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou student předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob.
Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je Kateřina Špronglová, spronglova@ddmpraha.cz, 604 600 498. Porotci SOČ důsledně kontrolují autorství jednotlivých prací. Jakékoliv plagiátorství je striktně zakázáno.
Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz. Zde je umístěna šablona na psaní práce: Krok za krokem / Napsání soutěžní práce, dále také Kodex účastníka, návod pro vyplnění přihlášky soutěžícími i organizátory.
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Tramvaj před Stanicí techniků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní nálada na Klamovce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Vánoce se zvířátky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nový kroužek orientačního běhu!

  VÍCE INFORMACÍ