DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

SOČ (Středoškolská odborná činnost)

Soutěž Středoškolská odborná činnost (dále SOČ) je určena žákům všech středních škol.
Žáci si mohou vybrat z 18 soutěžních oborů.

Podmínkou je vypracování samostatné práce nebo vytvoření učební pomůcky, kterou student předloží k odbornému posouzení a obhájí před porotou. V Praze probíhají školní kola veřejných obhajob.
Vítězové postupují do kola krajského, jehož garantem je Kateřina Špronglová, spronglova@ddmpraha.cz, 604 600 498. Porotci SOČ důsledně kontrolují autorství jednotlivých prací. Jakékoliv plagiátorství je striktně zakázáno.
Další informace o soutěži naleznete na webu www.soc.cz. Zde je umístěna šablona na psaní práce: Krok za krokem / Napsání soutěžní práce, dále také Kodex účastníka, návod pro vyplnění přihlášky soutěžícími i organizátory.
Sledujte naše aktuality – budeme vás průběžně informovat.
Úspěšní řešitelé SOČ se mohou propracovat až k nominaci na Českou hlavičku.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zahájení pravidelné činnosti kroužků – začínáme v týdnu od 14. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Organizační pokyny pro školní rok 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bezpečnostní opatření – roušky na kroužcích

  VÍCE INFORMACÍ