DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Výsledky celostátního kola 42. ročníku 

O víkendu 13.–14. června proběhlo celostátní kolo soutěže SOČ a my vám přinášíme výsledky. Jsme rádi, že se řadě studentů pražských středních škol dařilo i ve finále. Ve čtyřech oborech dokonce získali pražští studenti první místo. Všem blahopřejeme k úspěšným obhajobám a děkujeme za dobrou reprezentaci našeho kraje. 

Navzdory složitým podmínkám, které nás v tomto roce provázely, se krajských kol zúčastnilo téměř 900 autorů odborných prací SOČ. Do celostátního kola pak postoupilo v 18 oborech 274 soutěžních prací od 294 autorů. Nejlepší autory navrhli předsedové odborných porot na navazující zahraniční soutěže v USA, Číně a v Evropě, na cenu Učené společnosti, cenu Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, do soutěže České hlavičky a na další odborné aktivity v ČR a v zahraničí. Řada z vás také jistě využije své výsledky v SOČ při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Přejeme vám všem proto řadu dalších zajímavých příležitostí a úspěchů a těšíme se na další setkání.   

Výsledky finalistů z kraje Praha: 

1 – Matematika a statistika 

4. místo
Název práce: Sestup uspořádaných čtveřic 
Autor: Max Forman  
Škola: Gymnázium Evolution Jižní Město, Tererova 2135/17, Praha 4  
Video: https://youtu.be/OoRnjqgPUnU  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR 

5. místo 
Název práce: Koeficienty, rozklady na součin a mocniny determinantů cirkulačních matic  
Autor: Oliver Bukovianský  
Škola: Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha 5  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Hef0D_ezAIo  
Kraj: Praha 

11. místo
Název práce: Procedurální modelování rostlinných struktur  
Autor: Martin Sedmera  
Škola: Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy  
Video: https://youtu.be/kPN1ukQ1yI0  
Kraj: Praha 

2 – Fyzika 

1. místo 
Název práce: Parametry rotace a tvaru asteroidů: limity inverzní metody  
Autor: Marco Souza de Joode  
Škola: Gymnázium Nad Štolou, Nad Štolou 1, Praha 7  
Video: https://youtu.be/i9UBb_qTy_s  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Cena Nadačního fondu J. Heyrovského
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Cena CZ.NIC (1500 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír
Cena děkana FJFI ČVUT v Praze (1. místo – 3000 Kč) 

15. místo 
Název práce: Optický jev schlieren a jeho využití v experimentech  
Autor: Jan Šebor  
Škola: PORG – gymnázium a základní škola, Linderova 3, Praha 8 - Libeň  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=f1lU0myxMWk  
Kraj: Praha 

3 – Chemie 

4. místo
Název práce: Vliv inkorporace N-substituované aminokyseliny do Ckonce řetězce B insulinu na jeho biologické vlastnosti  
Autor: Karolína Mrzílková  
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=JkXt0xWTzSY  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži 

10. místo
Název práce: Změny fluorescenčního spektra látek po komplexaci do cyklodextrinové kavity pro použití v molekulárních senzorech  
Autor: Aneta Kahleová  
Škola: Gymnázium Na Zatlance, Na Zatlance 11, Praha 5  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=-rhH9-of84o  
Kraj: Praha 

4 – Biologie 

3. místo
Název práce: Vliv VEGF růstového faktoru na diferenciaci kmenových buněk směrem k hladkému svalu  
Autor: Veronika Musílková  
Škola: Gymnázium Christiana Dopplera, Zborovská 621/45, Praha 5 - Malá Strana
Video:  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena CZ.NIC (800 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (za 3. místo knižní poukázky v hodnotě 500 Kč)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír 

12. místo
Název práce: Zavedení nového cytogenetického markeru pro možnou detekci pohlavních chromozomů u sekáčů  
Autor: Marie Durdilová  
Škola: Gymnázium Postupická, Postupická 3150, Praha 4  
Video: https://youtu.be/y9rq_a4ChYI  
Kraj: Praha 

6 – Zdravotnictví 

3. místo 
Název práce: Úloha proteinu PARP1 při regulaci aktivity nádorového supresoru p53  
Autor: Denisa Patková  
Škola: OA Heroldovy sady, Heroldovy sady 1, Praha 10  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=E_sdNQL7MTg  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – SANITAS "Život a zdraví člověka"
Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR
Cena CZ.NIC (800 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (za 3. místo knižní poukázky v hodnotě 500 Kč)
Cena ředitele Fyziologického ústavu AV ČR, v. v. i. (3. místo)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír 

7. místo
Název práce: Využití vstřebatelných nanomateriálových patchů v chirurgii gastrointestinálního traktu – experimentální studie  
Autor: Marek Brousil  
Škola: Gymnázium, Botičská 424, Praha 2  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=ip9VRDpwygc  
Kraj: Praha 

7 – Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství 

1. místo
Název práce: Metody analýzy DNA pro autentizaci máku setého (Papaver somniferum)  
Autor: Catherine Anne Portway  
Škola: Gymnázium, Na Zatlance 11, Praha  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=Z_uSVjN0l1M  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Cena CZ.NIC (1500 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír
Cena Národního centra pro mladé chemiky – (za 1. místo knižní poukázky v hodnotě 1500 Kč)
Cena Českého svazu vědeckotechnických společností (1. místo 3500 Kč) 

4. místo
Název práce: Vermikompostování  
Autor: Lenka Trojanová  
Škola: Gymnázium, Botičská 424/1, Praha 2  
Video: https://youtu.be/ZnKpu7MTDPU  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Genus "Příroda kolem nás"
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR 

8 – Ochrana a tvorba životního prostředí 

8. místo 
Název práce: Vegetace kladenských výsypek  
Autor: Valérie Bušová  
Škola: Gymnázium, Botičská 424, Praha 2  
Video: https://youtu.be/pGl2PdhKoT0  
Kraj: Praha  

9. místo 
Název práce: Odstraňování niklu z vody na granulovaných filtračních materiálech hydratovaných oxidů železa  
Autor: Klára Kopřivová  
Škola: Gymnázium Na Vítězné pláni, Na Vítězné pláni 1160, Praha 4  
Video: https://youtu.be/BgUp4PXwQNU  
Kraj: Praha 

13. místo
Název práce: Hluk ve městě  
Autor: Jan Bohuněk Škola: Gymnázium, Botičská 424/1, Praha 2  
Video: https://youtu.be/abuoRZjTAI8  
Kraj: Praha 

9 – Strojírenství, hutnictví a doprava 

7. místo
Název práce: Parní stroj  
Autor: Lea Vagnerová  
Škola: Gymnázium Botičská, Botičská 1, Praha  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=WppPvrtGVQs&t=5s  
Kraj: Praha 

15. místo 
Název práce: Automatické vedení vlaku  
Autor: Michal Trs  
Škola: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola dopravní, Masná 18, Praha 1  
Video: https://youtu.be/3-ttuVNbytg  
Kraj: Praha 

10 – Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 

1. místo
Název práce: Ampalyzer – Analyzátor zesilovačů  
Autor: Jan Šlehofer  
Škola: SPŠE V Úžlabině, V Úžlabině 320/23, Praha 10  
Video: https://youtu.be/-9xDYvASMUQ  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Ingenium "Svět počítačů a komunikace"
Zvláštní cena: Širší nominace na účast v zahraniční soutěži
Cena CZ.NIC (1500 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír
Cena CADware, s. r. o. – předplatné časopisu DPS Elektronika od A do Z  

6. místo
Název práce: Chytrý květináč  
Autor: Jan Kabíček  
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2
Video: https://youtu.be/UWK-F4zUYrc  
Kraj: Praha  
Cena CADware, s. r. o. – předplatné časopisu DPS Elektronika od A do Z 

11 – Stavebnictví, architektura a design interiérů 

2. místo 
Název práce: Náhrada plastifikátorů kavitovanou vodou  
Autor: Martina Košťálová  
Škola: SPŠS Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4  
Video: https://youtu.be/NibIgsljYqU  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Návrh na cenu Učené společnosti ČR
Cena CZ.NIC (1000 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír 

7. místo
Název práce: Revitalizace parku zámku Liběchov a návrh prvků parkového mobiliáře  
Autoři: Kateřina Pažoutová, Denisa Adamová  
Škola: SPŠS Josefa Gočára, Družstevní ochoz 1659/3, Praha 4  
Video: https://youtu.be/DmmLnMVsuUo  
Kraj: Praha 

12 – Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie 

5. místo
Název práce: Aplikace pro výuku elektronové konfigurace  
Autor: Oliver Tušla  
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice  
Video: https://youtu.be/h1kMVGrjquw  
Kraj: Praha  

6. místo
Název práce: POHRAMA  
Autoři: Martin Vondra, Veronika Vondrová  
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice  
Video: https://youtu.be/IV4EaqMxsC8  
Kraj: Praha 

15. místo
Název práce: Paleozoologie  
Autor: Klára Matoušková  
Škola: Gymnázium Botičská, Botičská 1, Praha 2  
Video: https://youtu.be/ojqJmLPh5V4  
Kraj: Praha 

13 – Ekonomika a řízení 

1. místo 
Název práce: Analýza potenciálních a realizovaných dopadů projektu Nové Hedvábné stezky  
Autor: Jakub Hampl  
Škola: Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy  
Video: https://youtu.be/DzL7MUpBZU8  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Merkur "Člověk a společnost"
Cena CZ.NIC (1500 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír
Cena rektorky VŠE v Praze prof. Hany Machkové, CSc. (1. místo 5000 Kč) 

14 – Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

3. místo
Název práce: Korelace míry zdrženlivosti a vybraných volních vlastností u dětí předškolního věku provedenou modifikovaným Marshmallow testem  
Autor: Jáchym Valeš  
Škola: Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11/1330, Praha 5  
Video: https://youtu.be/BU_HGlifT7c  
Kraj: Praha  
Cena CZ.NIC (800 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír  

4. místo 
Název práce: Pracovní paměť a spánek adolescentů  
Autor: Alexandra Botková  
Škola: Malostranské gymnázium, Josefská 7, Praha 1  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=39w0Dklce_c&t=24s 
Kraj: Praha 

15 – Teorie kultury, umění a umělecké tvorby 

15. místo
Název práce: Historická próza v době národního ohrožení spjatá s Obrazy z dějin národa českého (a autorstvím V. Vančury)  
Autoři: Natálie Klaudie Koscelanská, Jan Panáček  
Škola: Gymnázium Elišky Krásnohorské, Ohradní 55/111, Praha 4 
Video: https://youtu.be/JfkAXGm090o  
Kraj: Praha 

16 – Historie 

5. místo
Název práce: Reflexe ženského emancipačního hnutí ve 20. letech 20. stol. v časopise Šťastný domov
Autor: Anna Pazourková  
Škola: Gymnázium Praha, Litoměřická 726/17, Praha 9 - Prosek  
Video: https://youtu.be/an87O9p1MCw  
Kraj: Praha 

11. místo 
Název práce: Příběh Grete Reiner  
Autor: Barbora Lukešová  
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice  
Video: https://youtu.be/EK5tksWa568  
Kraj: Praha 

17 – Filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

5. místo
Název práce: Politický marketing, big data a jejich vliv na svobodu voleb  
Autor: Ivan Bejin  
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=9uEJ5XZtyYg&t=26s  
Kraj: Praha 

11. místo
Název práce: Mezinárodní trestní právo a jeho vývoj  
Autor: Marek Břečťan  
Škola: Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2/118, Praha 6
Video: https://youtu.be/_LDk45I9Rts  
Kraj: Praha 

12. místo
Název práce: Právní postavení subjektu cestovního ruchu v České republice  
Autor: Barbora Lucie Pavlíková  
Škola: Mensa gymnázium, o.p.s., Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=n6lr6e68DuQ  
Kraj: Praha 

18 – Informatika 

2. místo
Název práce: Parkovací systém  
Autor: Tomáš Černý  
Škola: Gymnázium Arabská, Arabská 682/14, Praha 6 - Vokovice  
Video: https://youtu.be/XXtb3r-GC6w  
Kraj: Praha  
Zvláštní cena: Návrh do soutěže o cenu České hlavičky – Ingenium "Svět počítačů a komunikace"
Cena CZ.NIC (1000 Kč)
Cena MŠMT (kniha)
Půlroční elektronické předplatné časopisu Vesmír
Cena CADware, s. r. o. – předplatné časopisu DPS Elektronika od A do Z 

8. místo 
Název práce: Automatické testování domácích úkolů z programování  
Autor: Filip Havíř  
Škola: Střední průmyslová škola elektrotechnická, Ječná 30, Praha 2  
Video: https://www.youtube.com/watch?v=bU0BXhqruDs  
Kraj: Praha  
Cena CADware, s. r. o. – předplatné časopisu DPS Elektronika od A do Z 

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní představení Paměť jsme my 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ
 • Podzimní nálada na Klamovce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Moderna: Velikonoční tančení

  VÍCE INFORMACÍ