Sleva na tábor za účast na kroužcích

I v letošním školním roce 2023/24 mohou účastníci kroužků využít slevu na tábor.
Podmínkou je:

  1. Mít zřízený klientský účet.
  2. Přihlásit se a zaplatit minimálně jeden kroužek na celý školní rok, nebo 1. + 2. pololetí
  3. Přihlášení na kroužek na minimálně 1x týdně.
  4. U CPD pravidelně docházet a zaplatit minimálně 3 měsíce.
  5. Nemít žádné nezaplacené pohledávky.

Při splnění podmínek vzniká účastníkovi nárok na slevu, a to 200 Kč na příměstské tábory, 300 Kč na pobytový týdenní tábor (7–13 dní) a 500 Kč na pobytový 14denní tábor (14 a více dnů). Platí pro všechny tábory, na které se účastník během školního roku přihlásí. Sleva se dá využít vždy na konkrétní dítě, nelze si ji nárokovat např. na sourozence.

Dřívější slevy na druhý, popř. třetí..., kroužek od tohoto školního roku již neplatí.