DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Středoškolská odborná činnost

Centrum podpory nadání

Vážení pedagogové,
věnujte pozornost této informaci, která přináší další možnosti spolupráce nad rámec Středoškolské odborné činnosti.
Při DDM hl. m. Prahy vzniklo Centrum podpory nadání, jehož hlavním cílem a záměrem je v dlouhodobém horizontu vyhledávat, podporovat a vytvářet podmínky pro rozvoj nadání dětí ve spolupráci s jejich pedagogy i rodinami.

Co nabízíme pro žáky středních škol včetně víceletých gymnázií

 • Semináře a workshopy: Jak psát a obhájit práci SOČ, aktivity zaměřené na rozvoj rétorických dovedností
 • Konzultace s odborníky a pomoc při vedení prací SOČ
 • Služby psychologa zaměřené na kariérní poradenství a podporu při definování zájmu a mapování nadání

       

Více informací se můžete dozvědět na webu www.podporanadani.cz

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Příspěvek na kroužek – Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Noc a den v DDM

  VÍCE INFORMACÍ
 • Pololetní prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volné místo – individuální lekce hry na hudební nástroj

  VÍCE INFORMACÍ
 • DRAMEC otevřen novým zájemcům o dramaťák a divadlo

  VÍCE INFORMACÍ