DDM hl. m. Prahy
Středoškolská odborná činnost
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Středoškolská odborná činnost

Letní škola SOČ

Termín konání: 11.–13. září 2019, začátek ve středu v 12.00, konec v pátek ve 12.00

Místo konání: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně, Čichnova 23

Akce je určena: Především začínajícím studujícím středních škol, kteří nemají se SOČ žádné nebo jen malé zkušenosti a potřebují se naučit, jak s tvorbou práce SOČ začít a dále pokračovat a jak postupovat. Letní škola bude probíhat paralelně s týdenním soustředěním vítězů SOČ, od kterých mohou začínající čerpat zkušenosti i motivaci.

Náplň akce: Praktické semináře, v nichž se dozvíte, jak najít téma, postupovat při tvorbě práce, správně citovat literaturu, připravit se na obhajobu, zvládnout odbornou diskuzi s porotou.

Předběžný program: Jak zvolit a upřesnit téma, správný způsob citování, příprava dokonalé prezentace, psychologické, asertivní a rétorické aspekty obhajoby prací, tvorba prezentace a další.

Cena: Organizátor se snaží zajistit finanční prostředky z grantů a sponzorských darů, které by pokryly všechny náklady – ubytování, stravování, lektorné i studijní materiály. Účastníci by si tak hradili jen dopravu do Brna a z Brna. V současné době chybí k plnému pokrytí nákladů asi 300 Kč na účastníka, je proto možné, že tato částka bude vybírána formou účastnického poplatku.

Podmínky účasti: Počet míst je omezen. Přijímání probíhá ve dvou kolech, uzávěrky přihlášek 5. srpna, 30. srpna. V případě, že bude v daném kole přihlášeno méně studentů, než je aktuální počet volných míst, přijmeme všechny. V případě, že se do daného přijímacího kola přihlásí více studentů, než je aktuální počet volných míst, budeme vybírat studenty tak, aby bylo zastoupeno co nejvíce krajů a co nejvíce škol.

Závazně se přihlaste co nejdříve na adrese www.snptm.cz/LS2019

Neváhejte a přijďte se naučit, jak dělat SOČ!

Případné dotazy zodpovíme na e-mailové adrese dosedel@snptm.cz

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Spoludoma.cz

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zahradnické okénko

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ