DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stadion mládeže

Pozastavení pravidelné zájmové činnosti od 5. do 18. 10. 2020

Vážení rodiče, milí účastníci našich činností,
jak již víte z médií, od 5. do 18. 10. je na základě rozhodnutí příslušných krajských hygienických stanic zakázána mj. osobní účast na zájmovém vzdělávání. Z tohoto důvodu musíme, a věřím, že pouze po tuto dobu, přerušit naší činnost pro všechny účastníky. Pokud to bude jen trochu možné, bude našimi pedagogy realizována distanční výuka, o které budete příslušnými vedoucími kroužků informováni. Protože opatření, i s ohledem na velmi nizký výskyt nákazy Covid-19 v našich zařízeních napříč ČR a na nepřerušený provoz základních a mateřských škol, považuji za nepřiměřená, komunikuji s ministrem zdravotnictví i ministrem školství, hlavní hygieničkou ČR i Prahy, aby se po příštích čtrnácti dnech mohla naše činnost, byť v omezenější formě, znovu obnovit. Pevně věřím, že se nám, třeba i s vaší pomocí, podaří znovuotevření dosáhnout.

Pevné zdraví přeje
Libor Bezděk, ředitel

Také by vás mohlo zajímat:

 • UZAVŘENÍ Stadionu mládeže

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Probíhá zápis do školky CPD Vlaštovka 2020/21

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přijímáme členy do nového DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ