Změny v klientském účtu

  1. Papírovou podobu přihlášek lze nahradit elektronickou verzí přihlášky.
  2. Reklamní předměty na vybraných akcích. Získané body lze (kromě slev na další ZÚ nebo tábor) uplatnit k nákupu reklamních předmětů na některých akcích pořádaných DDM hl. m. Prahy.
  3. Zrušení e-shopu reklamních předmětů kvůli nedostatečnému zájmu ze strany klientů.
  4. V souladu se zněním novely Vyhlášky č. 74/2005 Sb. již nelze uplatnit sourozenecké slevy. Získané body v klientském centru tudíž již nejsou vázány na klientský účet (e-mail), nýbrž na konkrétního člena. Z toho vyplývá, že se uplatnění bodů na další aktivitu (např. sleva na tábor) týká konkrétního klienta, ne jeho sourozence.