DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Stadion mládeže

Nekonečná štafetaU malých dětí či začátečníků začínáme s nácvikem štafety – předání kolíku – za chůze, zkoušení povelů a předávaní horním či spodním způsobem, a také předávání z pravé ruky do levé.

Děti mají v oblibě tzv. nekonečnou štafetu. Můžeme ji udělat závodivou formou. Podle počtu děti rozdělíme do stejně početných družstev a snažíme se, aby děti byly rozděleny do výkonnostně stejných družstev, stanovíme vzdálenosti, které děti běží, než předají štafetový kolík dalšímu členovi družstva. Vzdálenost jednotlivých úseků je dána počtem dětí v družstvu a celkovou délkou trati.

Například máme 400m atletický ovál, ve družstvu je 9 dětí a každý z nich běží vzdálenost 50 m a předá kolík dalšímu členovi. Na startu musíme mít dva členy družstva, protože jeden vybíhá a druhý čeká na donesení štafetového kolíku do prostoru start-cíl. Úkolem celého družstva je dopravit štafetový kolík, co nejdříve do cíle, nepřeběhnout předávkové území a předávat štafetový kolík pokud možno v běhu, aby se zamezilo ztrátě rychlosti díky předávce a zvýšil se náskok před ostatními družstvy.

Člen každého družstva, který je na startu, na povel trenéra vybíhá a předává kolík svému kolegovi nebo kolegyni z družstva na první předávce a zároveň zde čeká. Takto si jednotlivá družstva postupně předávají kolík a jednotliví členové se posunují po stanovištích. Vyhrává družstvo, které má všechny členy nejrychleji na výchozích pozicích a štafetový kolík v cíli.

Máme-li hodně dětí, můžeme vytvořit další družstva stejně početná a všechna družstva mohou mezi sebou závodit až nekonečně, protože stále mohou někomu dalšímu kolík předat. Aniž si to děti uvědomí, naběhají velké množství rychlých úseků a rozvíjejí tím schopnost vytrvalosti v rychlosti. Trénink není pro ně monotónní, ale zábavný.

Podobné články

Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Čerti na Stadionu mládeže
Tradiční sportovně-zábavné odpoledne pro děti od 4 do 15 let se uskuteční ve středu 5. 12. 2018 od 17 h ve víceúčelové hale na Stadionu mládeže.
Rekreační běhání na nové dráze
V pondělí 15. 9. chvilku po třetí hodině byla oficiálně otevřena nově zrekonstruovaná dráha. Slavnostního otevření se zhostil náměstek primátorky Petr Dolínek společně s ředitelem firmy EKKL Petrem Klárem, která celou rekonstrukci prováděla, a ředitelem DDM hl. m. Prahy Liborem Bezděkem.
Zastávka volný čas 2015
Kaizlovy sady začátkem září 2015 ožily tradiční akcí Zastávka volného času. Pedagogové Karlínského Spektra zde ukazovali část činnosti ze svých oddělení a ochotně pomohli s výběrem kroužků.
Zahájení pravidelné činnosti kroužků
Většina kroužků Klubu Klamovka začíná pravidelnou činnost v týdnu od 17. 9. 2018. Dopolední kroužky rodičů s dětmi budou zahájeny od října. ZÁPISY DO KROUŽKŮ PROBÍHAJÍ I V PRŮBĚHU ZÁŘÍ, DO NAPLNĚNÍ KAPACITY JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT.
Zastávka volný čas
Prezentace činnosti jednotlivých pražských domů dětí a mládeže.
Divadelní a hudební vystoupení, tvořivé dílny, sportovní stanoviště, soutěž o zajímavé ceny a mnoho dalšího.
Rodinný den
Den plný her a soutěží pro celou rodinu na atraktivním místě.
Parním vlakem na Lhotku
Velkolepý den na táborové základně Lhotka u Mělníka.
Každý rok vypravujeme historická vozidla, která dovezou rodiny přímo na místo konání.
Stepařský sál
Malý taneční sál se zrcadlem, plovoucí podlahou a audiotechnikou