DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Stadion mládeže

Nekonečná štafetaU malých dětí či začátečníků začínáme s nácvikem štafety – předání kolíku – za chůze, zkoušení povelů a předávaní horním či spodním způsobem, a také předávání z pravé ruky do levé.

Děti mají v oblibě tzv. nekonečnou štafetu. Můžeme ji udělat závodivou formou. Podle počtu děti rozdělíme do stejně početných družstev a snažíme se, aby děti byly rozděleny do výkonnostně stejných družstev, stanovíme vzdálenosti, které děti běží, než předají štafetový kolík dalšímu členovi družstva. Vzdálenost jednotlivých úseků je dána počtem dětí v družstvu a celkovou délkou trati.

Například máme 400m atletický ovál, ve družstvu je 9 dětí a každý z nich běží vzdálenost 50 m a předá kolík dalšímu členovi. Na startu musíme mít dva členy družstva, protože jeden vybíhá a druhý čeká na donesení štafetového kolíku do prostoru start-cíl. Úkolem celého družstva je dopravit štafetový kolík, co nejdříve do cíle, nepřeběhnout předávkové území a předávat štafetový kolík pokud možno v běhu, aby se zamezilo ztrátě rychlosti díky předávce a zvýšil se náskok před ostatními družstvy.

Člen každého družstva, který je na startu, na povel trenéra vybíhá a předává kolík svému kolegovi nebo kolegyni z družstva na první předávce a zároveň zde čeká. Takto si jednotlivá družstva postupně předávají kolík a jednotliví členové se posunují po stanovištích. Vyhrává družstvo, které má všechny členy nejrychleji na výchozích pozicích a štafetový kolík v cíli.

Máme-li hodně dětí, můžeme vytvořit další družstva stejně početná a všechna družstva mohou mezi sebou závodit až nekonečně, protože stále mohou někomu dalšímu kolík předat. Aniž si to děti uvědomí, naběhají velké množství rychlých úseků a rozvíjejí tím schopnost vytrvalosti v rychlosti. Trénink není pro ně monotónní, ale zábavný.

Podobné články

Den dětí aneb Cesta kolem světa za 180 minut
Přijďte s námi 31. května od 16 do 19 hodin oslavit Den dětí tentokrát v duchu cestování a poznávání zajímavých zemí a jejich výjimečností. Na děti čekají sportovní, umělecké a poznávací aktivity, za jejichž splnění získají mj. odznak Malého cestovatele. Součástí oslavy bude i doprovodná soutěž pro děti i dospělé a na závěr oblíbená tombola. Akce se koná na Stadionu mládeže a vstupné pro soutěžící je 50 Kč.
Čerti na Stadionu mládeže
Tradiční sportovně-zábavné odpoledne pro děti od 4 do 15 let se uskuteční ve středu 5. 12. 2018 od 17 h ve víceúčelové hale na Stadionu mládeže.
Ladronkafest 2018
Ladronkafest je největším volnočasovým festivalem ve střední Evropě. DDM hl. m. Prahy je největší volnočasové středisko v Česku. Je tedy jasné, že na této akci nemůžeme chybět. Letošní 17. ročník se bude již tradičně konat v pražském parku Ladronka v sobotu 15. 9. 2018.
Rekreační běhání na nové dráze
V pondělí 15. 9. chvilku po třetí hodině byla oficiálně otevřena nově zrekonstruovaná dráha. Slavnostního otevření se zhostil náměstek primátorky Petr Dolínek společně s ředitelem firmy EKKL Petrem Klárem, která celou rekonstrukci prováděla, a ředitelem DDM hl. m. Prahy Liborem Bezděkem.
Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Zastávka volný čas
Prezentace činnosti jednotlivých pražských domů dětí a mládeže.
Divadelní a hudební vystoupení, tvořivé dílny, sportovní stanoviště, soutěž o zajímavé ceny a mnoho dalšího.
Parním vlakem na Lhotku
Velkolepý den na táborové základně Lhotka u Mělníka.
Každý rok vypravujeme historická vozidla, která dovezou rodiny přímo na místo konání.
Stepařský sál
Malý taneční sál se zrcadlem, plovoucí podlahou a audiotechnikou.
rozměry:
9,7 x 4,5 x 3 m
povrch:
plovoucí podlaha