DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stadion mládeže

Nekonečná štafeta

U malých dětí či začátečníků začínáme s nácvikem štafety – předání kolíku – za chůze, zkoušení povelů a předávaní horním či spodním způsobem, a také předávání z pravé ruky do levé.

Děti mají v oblibě tzv. nekonečnou štafetu. Můžeme ji udělat závodivou formou. Podle počtu děti rozdělíme do stejně početných družstev a snažíme se, aby děti byly rozděleny do výkonnostně stejných družstev, stanovíme vzdálenosti, které děti běží, než předají štafetový kolík dalšímu členovi družstva. Vzdálenost jednotlivých úseků je dána počtem dětí v družstvu a celkovou délkou trati.

Například máme 400m atletický ovál, ve družstvu je 9 dětí a každý z nich běží vzdálenost 50 m a předá kolík dalšímu členovi. Na startu musíme mít dva členy družstva, protože jeden vybíhá a druhý čeká na donesení štafetového kolíku do prostoru start-cíl. Úkolem celého družstva je dopravit štafetový kolík, co nejdříve do cíle, nepřeběhnout předávkové území a předávat štafetový kolík pokud možno v běhu, aby se zamezilo ztrátě rychlosti díky předávce a zvýšil se náskok před ostatními družstvy.

Člen každého družstva, který je na startu, na povel trenéra vybíhá a předává kolík svému kolegovi nebo kolegyni z družstva na první předávce a zároveň zde čeká. Takto si jednotlivá družstva postupně předávají kolík a jednotliví členové se posunují po stanovištích. Vyhrává družstvo, které má všechny členy nejrychleji na výchozích pozicích a štafetový kolík v cíli.

Máme-li hodně dětí, můžeme vytvořit další družstva stejně početná a všechna družstva mohou mezi sebou závodit až nekonečně, protože stále mohou někomu dalšímu kolík předat. Aniž si to děti uvědomí, naběhají velké množství rychlých úseků a rozvíjejí tím schopnost vytrvalosti v rychlosti. Trénink není pro ně monotónní, ale zábavný.

Také by vás mohlo zajímat:

 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Krmení mangusty trpasličí

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výukové programy o prázdninách

  VÍCE INFORMACÍ