DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stadion mládeže

Společné čtení s rodiči aneb Březen – měsíc knihy

Děti ze své knihy rády ukazují během příběhu obrázky ostatním a zároveň jsou pyšné, že jejich maminka nebo tatínek čtou pro ostatní. Během společného čtení děti získávají jak nové čtenářské vzory, tak i inspiraci k vypůjčení zajímavých knih. Naší snahou je také vytvořit seznam přečtených knih, aby se rodiče s dětmi k přečteným titulům mohli kdykoliv vrátit. Na konci pohádky nebo příběhu zpíváme pro čtenáře jeho oblíbenou písničku. Na přečtenou pohádku vždy navazuje tematický program, který cílí na sdělení pohádky, popřípadě je pro nás inspirací k další tvůrčí činnosti. Rády bychom s dětmi během března také navštívily městskou knihovnu a v Cipískovi si vytvořily a zahrály na svou vlastní.

Společné čtení s rodiči má v Cipískovi již dlouholetou tradici a vždy se k ní v březnu rády vracíme.

  

Také by vás mohlo zajímat:

 • Podzimní prázdniny

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hobby Kováry 12. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ