DDM hl. m. Prahy
Stadion mládeže
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stadion mládeže

Začátek školního roku v Cipískovi, aneb hrajeme hru Překvap mě!

Školní rok začal v Cipískovi obzvlášť teplým a slunečným počasím, které všem Cipískům dodávalo mnoho energie a radosti. Adaptační období proběhlo hladce a je možné s radostí říci, že si děti rychle zvykly na nový kolektiv i program. K jednodušší adaptaci nám pomohla nová hra Překvap mě!, jenž vznikla jako součást projektu: Inovativní přístupy k inkluzi dětí s původem v jiném kulturním prostředí v předškolním vzdělávání (INEDU), kterého se naše centrum aktivně účastnilo v roce 2016–2018.

Tato hra je určena především předškolním dětem a jejich učitelům, kteří se o ně starají, ovlivňují je a podílí se na jejich výchově. Hra je koncipovaná tak, aby provázela děti po celý rok. Snahou autorek bylo zaměřit se na oblasti, které jsou ve výchově předškolních dětí důležité.

Hra začleňuje čtyři oblasti: spolupráci (teambuilding) – modré karty, multikulturalitu – žluté karty, oblast vlastního seberozvoje – červená barva a jazykový rozvoj – zelené karty. Tyto oblasti se vzájemně prolínají.

Dále je součástí hry Překvap mě! příběh o papouškovi Buddym, který provází děti různými tématy a situacemi během školního roku. Tato hra se snaží děti překvapit každý den jinou aktivitou, která by měla u dětí podněcovat schopnost vnímat a reagovat na svět kolem nás. Podnětné prostředí, ve kterém dítě cítí jistotu, bezpečí a důvěru, je základem pro úspěšný rozvoj zdravého sebevědomí, sociálního cítění a pozitivního přístupu ke svému okolí i jemu samému. Tyto dovednosti a zkušenosti dítě provází během celého života a mohou mít vliv na jeho prožívání radosti a štěstí.

Některé aktivity, které se ve hře vyskytují, byly získány prostřednictvím zkušeností, náslechů a praxí v různých školách a zařízeních v České republice i mimo ni.

CÍLE HRY PŘEKVAP MĚ!

SEBEROZVOJ
* snadnější adaptace a orientace v novém prostředí * porozumění své vlastní osobnosti (svým pocitům, emocím, náladám) * důvěra ve své schopnosti a převzetí zodpovědnosti za své činy * záměrná koncentrace na prováděnou činnost * zklidnění pomocí dechových technik * úspěšné řešení dennodenních situací (i krizových) * podněcování vlastního myšlení a motivace k naplnění výzev 

SPOLUPRÁCE – TEAMBULDING
* efektivní komunikace a spolupráce s ostatními * vnímání sebe jako součást skupiny * naslouchání ostatním a následné sdílení vlastních zážitků a myšlenek s ostatními * vzájemná pomoc a podpora * navazování vztahů mezi vrstevníky * rovnoprávnost mezi všemi zúčastněnými

JAZYKOVÝ ROZVOJ
* rozvíjení slovní zásoby v mateřském i cizím jazyce * předcházení logopedickým obtížím * procvičování pozornosti a paměti * rozvíjení sluchové a zrakové analýzy 

MULTIKULTURALITA
* podněcování zvědavosti k objevování světa kolem nás * tolerování a respektování ostatních * hledání věcí, které nás spojují * vnímání pozitiva v tom, že každý z nás je jedinečný * vyhledávání informací z různých zdrojů * přemýšlení nad tím, jak žijí ostatní lidé, jaká je jejich kultura a tradice

Těšíme se, že si v Cipískovi aktivity vyzkoušíme, něco nového se dozvíme a užijeme si s hrou spoustu legrace.

Zdroje: Forry, J., Rychlíková, M.: Metodika hry Překvap mě!, EDUcentrum 2018, http://www.educentrum.eu/cs/inedu-2016-2018-2

Autor: Rychlíková Marie, Kotenová Blanka, Králová Irena

Také by vás mohlo zajímat:

 • Když přijede kovář

  VÍCE INFORMACÍ
 • Deissy slaví 29

  VÍCE INFORMACÍ
 • Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • CPD

  VÍCE INFORMACÍ
 • Orientační běh Petřín

  VÍCE INFORMACÍ