DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Citrusářská poradna11. 4. 2018

16–17 h

Konzultace s odborníky, domlouvání roubování a očkování citrusů.