DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Aktuality

Zahájení pravidelné činnosti kroužků
Pravidelná činnost kroužků bude zahájena v týdnu od 16. září! Zápisy do kroužků stále pokračují, ale některé jsou již obsazené. Máte-li o některý z naší nabídky kroužků zájem, neváhejte s přihlášením!