DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Permakultura



Slovo, které někomu neříká vůbec nic, někomu možná vytanou na mysli poučky o přírodním způsobu zahradničení. Bohužel, často drobet vytržené z kontextu. O čem skutečně je tento myšlenkový proud, který založili v Austrálii v sedmdesátých letech Bill Mollison a David Holmgren?

Jak již slovní složenina napovídá, jedná se o vizi udržitelného, permanentního hospodaření, kultury.

Nejedná se však jen o vytváření designu prostoru lidských sídel a jejích okolí za účelem získání zdravějších potravin a dalších produktů bez zátěže životního prostředí. Jedná se o odpověď na environmentální krizi pozitivistickým způsobem. To znamená, že se snažíme řešit, co chceme a můžeme sami udělat a změnit, než o tom s čím obecně nesouhlasíme a chceme změnit u druhých. Nezřídka se ekologické smýšlení omezuje k lamentováním nad ubývajícím deštným pralesem, ideálně s kávou a sušenkou z palmového oleje v ruce. To ale svět nikam neposune.

Myslet globálně, jednat lokálně. Péče o zemi, péče o lidi, spravedlivé dělení a sdílení toho, co nám země nabízí, a to i s generacemi, které přijdou po nás. Jsou to hesla, která možná znějí suše a nezáživně, ale ve skutečnosti se to dá pojmout jako spousta legrace a dobrodružství.

Osázení zapomenutého květináče na zábradlí Jiráskova mostu pod Tančícím domem květinami, namísto odpadků.

Tvorba designu zahrady – péče o zahradu

Příprava oplocení pro pastvu koz a ovcí za účelem managementu chráněných stepních lokalit v Radotínském údolí projektu Pražská pastvina.

Podobné články

Převaděči
Z družiny na kroužek? Jde to i bez rodičů! Zajistíme převod vašeho dítěte ze školy do Stanice techniků.
Jak objednat program
Jste pedagog a chcete pro svoji třídu objednat výukový program k rozšíření probíraného tématu? Napište mail na adresu: silna@ddmpraha.cz nebo se můžete objednat telefonicky na 222 333 864.
Prosincové číslo Zahradnických listů
V prosincovém čísle se např. dozvíte zajímavosti o některých tradičních vánočních rostlinách – vánoční hvězdě, vánočním kaktusu a jmelí. Jako malý dárek najdete v tomto výtisku Zahradnických listů malou vánoční dekoraci pro radost.
Soutěže
Organizace původních odborných soutěží Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy – Botanická soutěž, Pražský glóbus, Foto na šňůře a Krokouš. Spolupráce při odborných soutěžích Českého zahrádkářského svazu – Mladý zahrádkář a Floristická soutěž.
Biologická olympiáda
Vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol se zaměřením na biologii. Soutěž vyhlašuje MŠMT. Soutěž se člení na čtyři kategorie podle stupně studia soutěžících. V každé kategorii se koná několik postupových kol. Prvním kolem je vždy školní kolo, které na škole organizuje pověřený učitel, a při němž účastníci plní praktické a teoretické úkoly podle zadání a poznávají předložené přírodniny. Nejlepší soutěžící postupují do vyššího kola. V případě kategorií pro základní školu a nižší gymnázium se konají okresní kola. U kategorie pro nejvyšší ročníky středních škol se koná ústřední kolo.
Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Podzim
Strategie přípravy na zimu, podzimní příroda, jak zvířatům před zimou pomoci. S praktickou ukázkou našich expozic a možností jednoduché dílničky - krmítka pro ptáky, hmyzího hotelu z listí aj.
ZŠ A. Čermáka
Zájmová činnost Stanice techniků na ZŠ A. Čermáka. Nabídka pro školní rok 2017 / 2018
Komentovaná prohlídka Stanice přírodovědců
Exkurze v areálu s odborným výkladem přizpůsobeným věku a zájmu skupiny. K vidění jsou expozice ve skleníku, tropickém teráriu, venkovní výběhy a klubovny s drobnými savci, ptáky a klubovna teraristiky.
PaVěda
Baví vaše dítě zkoušet experimentovat nebo sestavovat roboty z čehokoli, co najde doma? Právě pro vás otevíráme nové badatelské kroužky PaVěda – Parádní Věda, které startují od září v DDM hl. m. Prahy a jsou určeny dětem již od pěti let. Parádní věda probíhá ve Stanici techniků, Stanici přírodovědců a v Karlínském Spektru DDM hl. m. Prahy, a to ve dvou úrovních – PaVěda 1