DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Platby za druhé pololetíVzhledem k tomu, že od 1. února začíná druhé pololetí, je potřeba zaplatit platbu za kroužek. Pokud jste tedy neplatili rovnou na celý rok. Údaje k platbě jsou stejné jako v prvním pololetí, případně je můžete zjistit ve vašem klientském centru. Abyste o místo nepřišli, je třeba platbu uhradit nejpozději do 10. února.