DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Login

Poznávání přírody ZMĚNA PROGRAMU!V rámci sobotního kroužku Poznávání přírody lze navštěvovat jednotlivé lekce. V říjnu nabízíme tento zajímavý program:
07.10. Zvířata Stanice přírodovědců teoreticky i prakticky s Katkou Korenekovou
14.10. Barevný podzim – tvoření z přírodnin s Vandou Klimešovou
21.10. Akvaristika s Michalem Hrdinou

Vyberte program, který se bude vašim dětem líbit a rezervujte jim jednotlivé lekce na adrese rottova@ddmpraha.cz a to nejpozději do čtvrtka 16 h daného týdne.

Podobné články

Botanická soutěž
Původní odborná soutěž Stanice přírodovědců DDN hl. m. Prahy. Datum prvního ročníku, díky zničení archivu, bohužel není znám a budeme velmi vděčni za informace o počátcích této soutěže. První dochované písemné zmínky jsou z roku 1994 (děkujeme pedagogům z Gymnázia Přípotoční) a souvislá dokumentace je až po roce 2002.
Volnočasové aktivity na školách
Na ZŠ A.Čermáka a ZŠ E. Destinnové nabízíme výuku v hudebních i řemeslných kroužcích. Vedle lekcí hry na kytaru, ukulele i klavír se jedná o kroužek Muzikant, v němž učíme vztahu k hudbě za pomocí hry na různé hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, drumben). Kromě hudebních kroužků je možné přihlásit se i na kroužek nazvaný Šití, móda, tvoření.
O nás
O nás Stanice přírodovědců je střediskem Domu dětí a mládeže hl. m. Prahy. Nabízíme volnočasové aktivity pro děti a mládež se zaměřením na přírodní vědy a chovatelství. Navštivte náš areál, který leží na Smíchově v parku Sacré Coeur (5 min. chůze od metra Anděl nebo zastávky MHD Arbesovo náměstí). adresa: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, Drtinova 1a, Praha 5-Smíchov   Informace o
Biologická olympiáda
Hlavním garantem olympiády akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Biologické olympiády (ÚK BiO). Oficiální stránky Biologické olympiády naleznete na adrese: https://biologickaolympiada.czu.cz/cs/
Chemie
Chemie Poslední úprava stránek byla prováděna 5. 10. 2017 Od školního roku 2012/13 laboratoř chemie na Stanici přírodovědců úzce spolupracuje s Ústavem organické chemie a biochemie (ÚOCHB) Akademie věd ČR v Dejvicích. Ti nejlepší mají možnost o prázdninách pracovat několik týdnů na pracovištích ÚOCHB.
Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich ckcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Chemická olympiáda
Hlavním garantem olympiády akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT ČR) je Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (VŠCHT – organizace pověřená MŠMT ČR) a Ústřední komise Chemické olympiády (ÚK ChO). Oficiální stránky Chemické olympiády naleznete na adrese: www.chemicka-olympiada.cz.