DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Tábor pro budoucí novináře"Hrajeme si na novináře"
Organizace a obsahová náplň je připravena paní Martinou Bittnerovou (lektorkou a spisovatelkou) – www.martinabittnerova.cz a Helenou Jílkovou.
Tábor pro zvídavé děti, které chtějí poznat svět médií a nahlédnout pod pokličku novinářské práce. Účastníci si vyzkouší psaní příběhů a článků. Výstupem tábora bude společný časopis.
Náplň tábora: seznámení se základními žánry, psaní jednoduchých článků a také různé hry. Součástí programu budou exkurze – bude upřesněno (např. redakce celostátního deníku, rozhlas, tiskárna apod.).
Hlavním přínosem je, vedle získání základů novinářské odbornosti, rozvoj schopností týmové práce a komunikačních dovedností. Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz

Pokud jste v naší evidenci (předchozí účast na táboře či kroužku), využijte možnosti online přihlášení z pohodlí vašeho domova – odkaz níže. Cena 1 500 Kč platí pro účastníky splňující podmínky (trvalý pobyt v Praze, věk 6–18 let), ostatní účastníci 1 750 Kč

Vybavení: pití, svačina, jízdenky/průkazka na MHD