DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

koordinátor odborných soutěží

Michal Hrdina
222 333 863
hrdinaddmpraha.cz

Můžete mě potkat také na:

Lomy 17.– 31. 7.

Stanice přírodovědců nabízí jako každoročně celou řadu odborných i všeobecných pobytových táborů pořádaných na ...
SP
Od: 17.07.2021 13:00
Do: 31.07.2021 12:00

Chovatelství a teraristika 1

Zájmový útvar plně navazuje na stávající kroužky všeobecného chovatelství. Pokročilý kroužek s náhledem do hlavních ...
SP
ST 14:30-15:55

Chovatelství s akvaristikou

Zájmový útvar plně navazuje na stávající kroužky všeobecného chovatelství. Pokročilý kroužek s náhledem do hlavních ...
SP
PO 16:00-17:25

Akvaristika

Kroužek pro všechny příznivce vodního světa. Chov i odchov akvarijních ryb, obojživelníků a vodních bezobratlých ...
SP
ST 16:00-17:25

Akvaristika a teraristika

Specializovaný zájmový útvar naváže na předchozí ročníky a nabídne kombinace čerpání teoretických znalostí s důrazem na ...
SP
ÚT 15:00-16:25

Příměstský tábor Klubu oživlé historie

Klub oživlé historie Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy, který je místem setkávání zájemců o historii, má za sebou ...
SP
Od: 01.07.2021 09:00
Do: 02.07.2021 16:00

Chovatelský příměstský tábor

Chovatelský příměstský tábor je určen především pro účastníky chovatelských kroužků či zkušenější chovatele ve věku ...
SP
Od: 07.07.2021 09:00
Do: 09.07.2021 16:00

Mé články:

Olympiády
Organizace krajských kol odborných olympiád – Chemická olympíáda, Zeměpisná olympiáda a Biologická olympiáda.
Chemická olympiáda
Česká nejvyšší chemická soutěž pořádaná MŠMT je vyhlašována každoročně a je určena pro žáky základních a středních škol. Olympiáda se dělí do čtyř kategorií, které jsou rozdílně obtížné. Každé z nich se mohou zúčastnit nejen žáci, pro které je určena, ale také mladší žáci, kteří se takto připravují na další ročníky a obohacují si tak své znalosti. Každá kategorie je dělena na jednotlivá soutěžní kola, ve kterých žáci řeší teoretické a praktické úlohy.
Zeměpisná olympiáda
Soutěž z oboru geografie pro žáky a studenty základních a středních škol. Zeměpisná olympiáda se dělí na školní kolo, okresní kolo, krajské kolo a celostátní kolo. Olympiáda se dělí na část s atlasem, část bez atlasu a praktickou část. Dělí se podle ročníků účastníků na kategorie A, B, C a D.
Botanická soutěž
Botanická soutěž – původní odborná soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy určená žákům druhých ročníků čtyřletých středních škol a odpovídajících ročníků víceletých škol.
Biologická olympiáda
Vědomostní soutěž pro žáky základních a středních škol se zaměřením na biologii. Soutěž vyhlašuje MŠMT. Soutěž se člení na čtyři kategorie podle stupně studia soutěžících. V každé kategorii se koná několik postupových kol. Prvním kolem je vždy školní kolo, které na škole organizuje pověřený učitel, a při němž účastníci plní praktické a teoretické úkoly podle zadání a poznávají předložené přírodniny. Nejlepší soutěžící postupují do vyššího kola. V případě kategorií pro základní školu a nižší gymnázium se konají okresní kola. U kategorie pro nejvyšší ročníky středních škol se koná ústřední kolo.
Pražský glóbus
Původní geografická soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy je určena žákům základních a středních škol.
Akademie mládeže
Přednášky pro studenty gymnázií, odborných škol a zájemce z řad veřejnosti propagované Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy.
Český zahrádkářský svaz
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádá spolu s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Praha-město zahrádkářské přednášky spojené s prohlídkou zahrad a tropických skleníků.
Foto na šňůře
Foto na šňůře – původní fotografická soutěž Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy určená amatérům.