DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Chovatelství pro nejmladší 2 (5 - 7 let)

Povídání o chovu drobných savců, exotických ptáků, poníků, koz, prasat, klokanů, hadů, hmyzu ad. Seznámení s přírodou formou her a soutěží. Výtvarná a kreativní činnost, kontakt se zvířaty, manuální práce při péči o zvířata. Kroužek pro předškolní a školní děti.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3650 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ÚT 13:30-14:55


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
U Netopýra
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Doktorová Kamila

Podobné

Chovatelství pro nejmladší 1
PaVěda 1 – Stanice přírodovědců
Zahradnický kroužek pro mladší
Chovatelství pro nejmladší 3