DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Akvaristika pro začátečníky (8 - 14 let) 2021/2022

Kroužek ideální především pro zájemce o pořízení domácího akvária a akvaristické začátečníky. Zájmový útvar plně navazuje na stávající kroužky všeobecného "Chovatelství". Specializovaný odborný zájmový útvar navazuje na všeobecné chovatelské kroužky a nabídne kombinace čerpání teoretických znalostí s důrazem na praktickou zkušenost s chovem v akváriích. Praktické nácviky jsou zajištěny v klubovně „Akvaristika“ a expozicích Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy.


Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 3700 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ST 14:30-16:00


Adresa a kontakt

Stanice přírodovědců, Praha 5
Akvaristika
marie.roubickova@ddmpraha.cz

Lektoři

Hrdina Michal

Podobné

Zahradnický kroužek pro starší
Teraristika 3
Tanec hrou 6–8 let
Elektronika pro pokročilé
Chovatelství pro starší 1
Kytara – začátečníci (Iveta) – skupinka
PaVěda 3 - Stanice přírodovědců
Badminton II.
Chovatelství s akvaristikou pro pokročilé
Parádní věda 1 - Stanice techniků