DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Login
Stanice přírodovědců

KontaktyRecepce
222 333 860

Zástupce ředitele DDM hl. m. Prahy pro Stanici přírodovědců
RNDr. Vlasta Coufalová - 222 333 861, 777 706 592

Ekonomka
Hana Marková – 222 333 862 
úřední dny: po, st, pá

Centrum pro předškolní děti - 777 706 635 (po 12.30 pouze sms)
Lucie Silná a Ing. Jaroslava Hlaváčková

Pedagogové:

Kancelář č. 1 - 222 333 863
Ing. Jana Bendová - akce, granty
Hana Hrdinová – tábory, adopce zvířat
Michal Hrdina – soutěže a olympiády

Kancelář č. 2 - 222 333 864
Mgr. Linda Rottová – vedoucí oddělení zájmových útvarů
Marie Roubíčková – výukové programy pro školy

Vedoucí chovatel
Jan Hříbal – 222 333 865

Chemie
Ing. Zdenko Procházka, 776 781 923