DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Kamenožrout

Korespondenční geologický seminář Přírodovědecké fakulty UK v Praze.

Korespondenční seminář Kamenožrout je projektem Přírodovědecké fakulty UK a jeho cílem je seznámit žáky s fascinujícím světem geologie a představit jim spoustu praktických přírodovědných a technických odvětví, ve kterých geologie nachází své využití. Je určený především středoškolákům, ale i všem ostatním geologickým nadšencům. Kromě hodnotných cen s geologickou tematikou získají nejlepší řešitelé i přijetí na studium kteréhokoliv geologického oboru Univerzity Karlovy bez přijímacích zkoušek (s výjimkou oborů kombinovaných s biologií!).

Úlohy korespondenčního semináře vycházejí nově každý měsíc, v podobě deseti kvízových otázek. Na vyřešení je tedy vždy měsíc. Úspěšní řešitelé alespoň čtyř kvízů během jednoho školního roku získají diplom, na jehož základě jim bude prominuto přijímací řízení.
Účast v korespondenčním semináři je bezplatná.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Tvořivý kurz pro dospělé - ONLINE

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Velikonoční tvoření – UPŘESNÍME PODLE VÝVOJE SITUACE

  VÍCE INFORMACÍ
 • Příměšťák jako příležitost – Tvůrčí fotografie

  VÍCE INFORMACÍ
 • Příspěvek na kroužek – Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ