DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Projekty

 

 

Dotace MHMP
Rekonstrukce včelína a modernizace včelařského stanoviště na Stanici přírodovědců DDM hl. m. Prahy.
Výlety Stanice přírodovědců
Účastníkům našich zájmových útvaru je mimo běžné činnosti věnována každý školní rok i řada doplňkových aktivit (tematická odpoledne, tvořivé dílničky aj.) i větších akcí (Den dětí, čarodějnice aj.). Každoročně se snažíme připravit i výlety na zajímavá místa spojená s přírodou či historií, a to nejen v České republice, ale po celé Evropě.
Přednášky k olympiádám a soutěžím
Cyklus přednášek a laboratorních cvičení pro účastníky odborných soutěží a olympiád – Přednášky pořádá ICPS při gymnáziu Botičská s propagací prostřednictvím Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy.
S přírodovědcem na cestách
"S přírodovědcem na cestách" je pásmo cestovatelských promítání z celého světa určené široké veřejnosti. V prezentacích jsou navštívené země představeny z pohledu cestovatelů nevyužívajících komerční a turistické možnosti cestování. Promítání je tak vždy pohledem na zajímavá a často i téměř neznámá místa, která bychom v katalogu cestovních kanceláří hledali marně. Valná část prezentací je věnována fauně a flóře navštíveného místa.
Dotace MČ Praha 5
Za podpory Městské části Prahy 5 se nám daří udržovat naši zahradu, připravovat rozmanité výukové programy pro školy a pořádat tematická odpoledne pro veřejnost.
Oslavy narozenin
Firma "Nejlepší narozeniny" pořádá u nás na Stanici přírodovědců originální narozeninové oslavy pro děti spojené s prohlídkou terárií, skleníků, projížďkou na ponících a pohlazením drobných hlodavců, králíků a hada.
Akademie mládeže
Přednášky pro studenty gymnázií, odborných škol a zájemce z řad veřejnosti propagované Stanicí přírodovědců DDM hl. m. Prahy.
Český zahrádkářský svaz
Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy pořádá spolu s Územním sdružením Českého zahrádkářského svazu Praha-město zahrádkářské přednášky spojené s prohlídkou zahrad a tropických skleníků.

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Pravidla bodového programu (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přihlašování na kroužky jezdectví 2021/22

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Ledová plocha se i letos těší na bruslaře!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Program na pololetní prázdniny pro děti od 6 do 11 let

  VÍCE INFORMACÍ