DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Ekologická výchova 2018

Letos jsme si nechali provést kompletní revizi mikroskopů a pořídili nové didaktické pomůcky. Z grantu jsme nakoupili dřevěné ptačí modely a v prostorách Stanice přírodovědců jsme zhotovili ornitologickou expozici.

Za podporu Praze 5 děkujeme.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Rozšiřujeme nabídku výuky hry na hudební nástroje

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápisy do kroužků, zahájení pravidelné činnosti

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zápis do CPD Vlaštovka

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme lektory hudby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme členy do pěveckého sboru

  VÍCE INFORMACÍ