DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Přednáškový cyklus k odborným olympiádám a soutěžímPřednáškový cyklus k odborným olympiádám a soutěžím

Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy ve spolupráci s Informačním centrem pro přírodovědné soutěže (ICPS) při Gymnáziu Botičská zve na cyklus přednášek určený pro účastníky odborných olympiád a soutěží. Přednášky jsou vhodné zejména pro postupující do krajských kol Biologické olympiády, Chemické olympiády, Ekologické olympiády, Mladého zahrádkáře a Botanické soutěže, ale také pro všechny další zájemce o přírodovědné obory bez ohledu na věk. Témata jsou volena vzhledem k zaměření ročníku a kategorie dané soutěže. Ve vybraných termínech, před konáním krajských kol zmíněných soutěží, se v přednáškovém sále hlavní budovy Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy v Drtinově ulici 1a uskuteční vždy trojice hodinových přednášek. Přednášky jsou zdarma, začínají vždy v 16.30 a není třeba se předem přihlašovat. Více informací na e-mailu: hrdina@ddmpraha.cz

Program přednášek ve školním roce 2017 / 2018

Ekologická olympiáda,

téma „Dřeviny rostoucí mimo les“

Pondělí
16. 10. 2017

ing. Aleš Rudl (web Pražské stromy) „Pražské stromy“

Bc. Albert Damaška (PřF UK)  

„Hmyz vázaný na osamělé stromy“

„Skalní stepi“

Botanická soutěž

a

Biologická olympiáda kategorií A a B,  téma „Odpady a vylučování“ 

Středa
1. 11. 2017

Mgr. Jiří Zahradník (BIOCEV)

„Sekundární metabolity rostlin“

prof. Ing. Jan Vymazal, CSc., (FŽP ČZU) „Fytoremediace a kořenové čističky“

Mgr. O. Koukol, Ph.D., (PřF UK) „Saprofytické houby“

Chemická olympiáda kategorie D, téma „Laboratorní cvičení“

Neděle

12. 11. 2017

„Kovy“

Mgr. Stanislav Luňák (GYBOT) „Gravimetrie a kolorimetrie“

                            *probíhá na Gymnáziu Botičská

Biologická olympiáda kategorie C a D, téma „Pohyb“

Pondělí
13. 11. 2017

Mgr. Jan Rydlo (BÚ AV)

„Pohyby rostlin“

„Pohyby živočichů“

„Migrace ptáků“

                            *probíhá na Gymnáziu Botičská

Biologická olympiáda kategorie A a B

Úterý
28. 11. 2017

Mgr. Michael Mikát (PřF UK)

 „Exkrement jako ekosystém“

MUDr. Mgr. Tereza Nedvědová (IKEM)

 „Játra“

prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D., (PřF UK) „Autofágie“

Chemická olympiáda kategorie A

Středa
6. 12. 2017

„Fyzikálně-chemické charakteristiky chemických výrob"

„Příprava a analýza léčiv“

Alexandr Zaykov (UOCHB AV)

 „Plyny“

 

 * Přednášky označené hvězdičkou probíhají v prostorách Gymnázia Botičská.

Aktuální program a termíny nejbližších přednášek najdete i na stránkách:

http://www.gybot.cz/rubrika/286-ICPS-Prednasky-pro-olympioniky/index.htm