DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Vřesník – Můj první tábor (5 - 8 let)

Můj první tábor – pro nejmladší táborníky, ve věku od 5 let, kteří na táboře ještě nikdy nebyli a rádi by si to vyzkoušeli, či s námi už byli a moc rádi se k nám vracejí. Jezdíme do krásného areálu DDM hl. m. Prahy ve Vřesníku u Humpolce, který je skvělým zázemím pro předškolní a mladší školní děti. Děti s námi prožijí táborovou hru, kterou nás provází pohádková bytost, poznají nové kamarády a po týdnu se k vám vrátí s hromadou skvělých zážitků.
Informace a přihlášky: Hana Hrdinová, 222 333 863, hrdinova@ddmpraha.cz

Poznámky k věkové hranici: spodní hranice (cca 5 let) – dítě zvládá základní sebeobsluhu (hygiena, oblékání, stravování, běžně komunikuje), má zkušenost s fungováním v kolektivu – má zkušenosti se školkou nebo podobným zařízením. Horní hranice (8 let) – dítě maximálně po 1. třídě.

Cena 3 950 Kč nezahrnuje dotaci MHMP – ta dosud nebyla schválena. V případě, že nám bude poskytnuta, bude cena tábora (doplatek) pro pražské účastníky snížena.

Platba probíhá ve dvou částech: 1000 Kč do 10 dnů od přihlášení (nevratná částka – viz platební a stornovací podmínky DDM hl. m. Prahy). K platbě zbývající části ceny budete vyzváni.

V PŘÍPADĚ ZRUŠENÍ TÁBORA POŘADATELEM (DDM HL. M. PRAHY), ZEJMÉNA Z DŮVODU OPATŘENÍ SOUVISEJÍCÍCH S EPIDEMIOLOGICKOU SITUACÍ, GARANTUJEME VRÁCENÍ PENĚZ V PLNÉ VÝŠI.
Pro ostatní případy platí stornovací podmínky uvedené ve Vnitřním řádu DDM hl. m. Prahy a ve zkrácené verzi na přihlášce k pobytu.

Upozornění:

Tábor bez mobilních komunikačních zařízení!

V rámci prevence společensky patologických jevů, kterými jsou například gamblerství, závislost na sociálních sítích či elektronice chceme, aby děti s sebou na tábor nevozily mobily, tablety a podobná elektronická zařízení. Chceme také předcházet syndromu "Poškození způsobené nedostatkem přírody" (NDD). Proto žádáme rodiče, aby dětem v jejich vlastním zájmu nedávali s sebou na tábor mobilní telefony ani jiná elektronická zařízení. Děkujeme. Pokud na místě konání akce bude takový přístroj nalezen, bude vypnut a následně uložen na jednotném místě, odkud bude dítěti vydán až v den odjezdu. Za elektronická zařízení si odpovídá každý účastník sám. Podpisem přihlášky stvrzuje zákonný zástupce souhlas s výše uvedeným.


Ceny a termíny

Cena za vstup: 3950 Kč
Cena zahrnuje:  doprava, ubyt., strava, pojištění
17.07.2021 13:00 - 24.07.2021 11:00


Adresa a kontakt

Vřesník u Humpolce

Lektoři

Hlaváčková Jaroslava
Doktorová Kamila
Kurkinová Barbora
Melichárková Monika
Mináriková Kristýna

Podobné

Letní příměstský tábor pro nejmladší 2
Chovatelský příměstský tábor pro nejmladší
Letní příměstský tábor pro nejmladší 1