DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

BezobratlíCíl: Žáci se seznámí se základní charakteristikou hmyzu, budou moci porovnat různé druhy. Naučí se pojmenovat některé zástupce a jejich vývojová stádia. Budou umět vysvětlit, jak se hmyz podílí na udržení rovnováhy v přírodě nebo naopak, jaká jsou rizika při nadměrném výskytu určitého druhu.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení, komunikativní 
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.6.3 RVP ZV (Přírodopis) a 5.3.3 RVP G (Biologie)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 žáků – vstup zdarma 
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: Vanda Klimešová, Pavel Révay
Kontaktní osoba: Lucie Silná, tel.: 222 333 864, e-mail: silna@ddmpraha.cz

Anotace: Charakteristika skupiny a vybraných zástupců (z našich expozic), jejich ekologie (způsob života) a etologie (vybrané projevy chování). 
Chov hmyzu, ukázky terárií, využití hmyzu v životě člověka, život včel s praktickou ukázkou na proskleném včelím úlu, jak se vyrábí med (včetně ochutnávky), vývoj hmyzu (proměna dokonalá a nedokonalá, zástupci), insect hotel – pozorování hmyzu v terénu.
Součástí programu je komentovaná prohlídka areálu Stanice přírodovědců.

Podobné články

Savci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Ryby
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Plazi
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Obojživelníci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Ptáci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Komentovaná prohlídka Stanice přírodovědců
Exkurze v areálu s odborným výkladem přizpůsobeným věku a zájmu skupiny. K vidění jsou expozice ve skleníku, tropickém teráriu, venkovní výběhy a klubovny s drobnými savci, ptáky a klubovna teraristiky.
Bylinky a léčivé rostliny
Pěstování a využití rostlin, bylinek a léčivek, některých druhů tradiční i netradiční zeleniny a ovoce, praktické ukázky a ochutnávka – bylinky všemi smysly. S možností zasazení vlastní bylinky.