DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Cizokrajná zvířataCíl: Seznámit děti se základy biologické systematiky. Na konkrétních příkladech si ověřit některé poznatky. Zdůraznit variabilitu živočichů, zabývat se jejími příčinami a důsledky. 

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální 
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.5 RVP PV (Dítě a svět) a 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 dětí – vstup zdarma (MŠ – 2 pedagogové na 10 dětí)
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: vybraný lektor Stanice přírodovědců
Kontaktní osoba: Lucie Silná, tel.: 222 333 864, e-mail: silna@ddmpraha.cz

Anotace: Jednoduchá charakteristika a rozdělení živočichů do následujících tříd: hmyz, ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Hra s kartami fotek zvířat na různá zadání, přizpůsobení těla zvířat jejich životnímu prostředí. Součástí programu je prohlídka areálu zaměřená na ukázky živých zvířat (venkovní výběhy – klokani, korely, rosely,poníci, koza, lama, prase; klubovna s drobnými savci, tropické terárium).

Podobné články

Podzim
Strategie přípravy na zimu, podzimní příroda, jak zvířatům před zimou pomoci. S praktickou ukázkou našich expozic a možností jednoduché dílničky - krmítka pro ptáky, hmyzího hotelu z listí aj.
Dinosauři
Vznik a vývoj života na Zemi, ukázky zkamenělin, skládání kostry dinosaura. S možností výroby sádrových odlitků a s praktickou ukázkou našich expozic.
Domácí zvířata
Zvířata domestikovaná a zvířata volně žijící na našem území. Jejich charakteristika, způsob života, význam pro člověka. S praktickou ukázkou našich expozic.