DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Domácí zvířataCíl: Děti si utřídí své znalosti o druzích domácích zvířat, naučí se pojmenovat vybrané zástupce a jejich mláďata, zamyslí se nad jejich užitkem pro člověka. U konkrétních příkladů se děti dozví o základní péči a krmení.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení, sociální a personální 
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.5 RVP PV (Dítě a svět) a 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 dětí – vstup zdarma (MŠ – 2 pedagogové na 10 dětí)
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: vybraný lektor Stanice přírodovědců
Kontaktní osoba: Lucie Silná, tel.: 222 333 864, e-mail: silna@ddmpraha.cz

Anotace: Kde žijí domácí zvířata a co nám dávají (hra s jejich produkty), jak se jmenují mláďata (puzzle), poznávání zvuků zvířat, jak se o ně staráme, zvířecí hádanky (komu patří ocásek). Součástí programu je prohlídka areálu zaměřená na ukázky živých zvířat (venkovní výběhy – poníci, koza, lama, prase; klubovna s drobnými savci, tropické terárium).

Podobné články

Dinosauři
Vznik a vývoj života na Zemi, ukázky zkamenělin, skládání kostry dinosaura. S možností výroby sádrových odlitků a s praktickou ukázkou našich expozic.
Cizokrajná zvířata
Zvířata, se kterými se v naší přírodě nesetkáme, jejich charakteristika, rozdělení, způsob života. S praktickou ukázkou našich expozic.
Podzim
Strategie přípravy na zimu, podzimní příroda, jak zvířatům před zimou pomoci. S praktickou ukázkou našich expozic a možností jednoduché dílničky - krmítka pro ptáky, hmyzího hotelu z listí aj.