DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Ekosystém lidských sídel a ochrana zvířat

Cíl: Naučit děti vyhodnocovat, kdy je pomoc nalezeným zvířatům ve městě potřebná, pravidla bezpečnosti při manipulaci se zvířaty, kam se obrátit pro pomoc. 

Klíčové kompetence: k řešení problémů 
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.5 RVP PV (Dítě a svět) a 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 dětí – vstup zdarma (MŠ – 2 pedagogové na 10 dětí)
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: vybraný lektor Stanice přírodovědců
Kontaktní osoba: Lucie Silná, tel.: 222 333 864, e-mail: doktorova@ddmpraha.cz

Anotace: Seznámení se způsobem života vybraných volně žijících zvířat ve městě, žáci se dozví, co zvířata do měst přivádí a jakým způsobem jim mohou pomoci. Součástí programu je prohlídka areálu zaměřená na ukázky živých zvířat (venkovní výběhy, tropické terárium, klubovna s drobnými savci).

Také by vás mohlo zajímat:

 • Zimní tábor pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Paměť jsme my – příběhy pamětníků 2. světové války v divadelním oživení

  VÍCE INFORMACÍ
 • Družinka KS nově se zájmovými kluby

  VÍCE INFORMACÍ
 • Příspěvek na kroužek – Aktivní město

  VÍCE INFORMACÍ
 • Klientské účty a přihlašování do kroužků

  VÍCE INFORMACÍ