DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Ekosystém pole s pečením housek

Cíl: Žáci se seznámí se základními druhy obilí a jejich použitím v potravinářství. Dozvědí se tradiční postup při výrobě housek. Sami si zpracování vyzkouší. Zamyslí se nad rozdílem v ručním a strojovém zpracování a významem půdy pro člověka.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení, pracovní
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.5 RVP PV (Dítě a svět) a 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět)
Délka programu: 2 h 
Cena: 70 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 dětí – vstup zdarma (MŠ – 2 pedagogové na 10 dětí)
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: vybraný lektor Stanice přírodovědců
Kontaktní osoba: Kamila Doktorová, tel.: 222 333 864, e-mail: doktorova@ddmpraha.cz

Anotace: Seznámení se se základními obilovinami na praktických ukázkách (např. pšenice, ječmen, žito, oves), vlastnoruční pletení housek a jejich pečení ve venkovní peci. Součástí programu je prohlídka areálu zaměřená na ukázky živých zvířat (venkovní výběhy, klubovna s drobnými savci – hlodavci).

Za příznivého počasí pečeme housky na bylinkové zahrádce v peci na dřevo.

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Klamovka za zavřenými dveřmi – co se tady děje v době, kdy k nám nesmíte...

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • 100 jarních kilometrů

  VÍCE INFORMACÍ
 • Burza minerálů

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevírací doba

  VÍCE INFORMACÍ