DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Etologie

Cíl: Žáci se seznámí s etologií jako vědní disciplínou zabývající se chováním živočichů a s metodami, jež jsou při výzkumu chování zvířat využívány.

Klíčové kompetence: sociální a personální 
Cílová skupina: SŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.3.3 RVP G (Biologie)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 žáků – vstup zdarma 
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: Mgr. Kristýna Sedláčková
Kontaktní osoba: Kamila Doktorová, tel.: 222 333 864, e-mail: doktorova@ddmpraha.cz

Anotace: Program žáky seznámí s metodami, jež jsou při výzkumu chování zvířat využívány (přímé a nepřímé pozorování zvířat v přírodě a v laboratoři). Žáci se seznámí se základními způsoby chování živočichů (potravní, komfortní, ochranné, reprodukční, sociální chování a komunikace) a jejich příklady. Program je doplněn vysvětlujícími obrázky, fotografiemi a videonahrávkami.

Součástí programu je komentovaná prohlídka areálu Stanice přírodovědců.

1) evokace (motivace): formou diskuse, puštění krátkého videa (5 až 10 min)
2) teoretický úvod: prezentace v PP doplněná výkladem a ukázkami jednotlivých prvků chování (videa jsou součástí prezentace)
3) prohlídka areálu: za účelem demonstrace jednotlivých projevů chování

Kosmani zakrslí: sociální, komfortní, potravní chování, komunikace, explorace, hra
Poníci, kozy: komfortní chování
Emu: potravní chování
Papoušci: komunikace, hra
Hadi, krokodýl: komfortní chování
Potkan: explorace
Žáby: komunikace
Psouni: komunikace, obranné chování
Stříkouni: potravní chování 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Přihlašování na letní tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Volná místa ve školce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jarní prázdniny a hry v přírodě

  VÍCE INFORMACÍ
 • Geolokační hra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní ateliér pro děti 13+ nově od září

  VÍCE INFORMACÍ