DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

EtologieCíl: Žáci se seznámí s etologií jako vědní disciplínou zabývající se chováním živočichů a s metodami, jež jsou při výzkumu chování zvířat využívány.

Klíčové kompetence: sociální a personální 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, SŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.6.3 RVP ZV (Přírodopis) a 5.3.3 RVP G (Biologie)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 žáků – vstup zdarma 
Kapacita: 10–30 žáků
Místo konání: Stanice přírodovědců DDM hl. m. Prahy
Lektor: Mgr. Kristýna Sedláčková
Kontaktní osoba: Lucie Silná, tel.: 222 333 864, e-mail: silna@ddmpraha.cz

Anotace: Program žáky seznámí s metodami, jež jsou při výzkumu chování zvířat využívány (přímé a nepřímé pozorování zvířat v přírodě a v laboratoři). Žáci se seznámí se základními způsoby chování živočichů (potravní, komfortní, ochranné, reprodukční, sociální chování a komunikace) a jejich příklady. Program je doplněn vysvětlujícími obrázky, fotografiemi a videonahrávkami.

Součástí programu je komentovaná prohlídka areálu Stanice přírodovědců.

1) evokace (motivace): formou diskuse, puštění krátkého videa (5 až 10 min)
2) teoretický úvod: prezentace v PP doplněná výkladem a ukázkami jednotlivých prvků chování (videa jsou součástí prezentace)
3) prohlídka areálu: za účelem demonstrace jednotlivých projevů chování

Kosmani zakrslí: sociální, komfortní, potravní chování, komunikace, explorace, hra
Poníci, kozy: komfortní chování
Emu: potravní chování
Papoušci: komunikace, hra
Hadi, krokodýl: komfortní chování
Potkan: explorace
Žáby: komunikace
Psouni: komunikace, obranné chování
Stříkouni: potravní chování 

Podobné články

Mikroskopování
Varianty od základů práce s mikroskopem, po pokročilé mikroskopování, v nabídce máme prvoky, mnohobuněčné mikroskopické živočichy, řasy, hmyz a další. Výroba dočasných preparátů. K programu je připojena prohlídka našeho areálu.
Plazi
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Ryby
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Komentovaná prohlídka Stanice přírodovědců
Exkurze v areálu s odborným výkladem přizpůsobeným věku a zájmu skupiny. K vidění jsou expozice ve skleníku, tropickém teráriu, venkovní výběhy a klubovny s drobnými savci, ptáky a klubovna teraristiky.
Ptáci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Chemie
Program v dobře vybavené chemické laboratoři k doplnění školního výkladu. Je možné domluvit náročnější experimenty.
Bezobratlí
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.
Bylinky a léčivé rostliny
Pěstování a využití rostlin, bylinek a léčivek, některých druhů tradiční i netradiční zeleniny a ovoce, praktické ukázky a ochutnávka – bylinky všemi smysly. S možností zasazení vlastní bylinky.
Geologie a mineralogie
Praktické poznávání minerálů ze sbírky Stanice přírodovědců, porovnávání jejich tvrdosti, třídění podle fyzikálních vlastností, odlévání zkamenělin.
Obojživelníci
Charakteristika třídy, základní systematika, ekologie, etologie a ochrana s praktickými ukázkami, prohlídkou zástupců třídy v našem areálu a odborným výkladem.