DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Kameny v pražském metru

Cíl: Naučit žáky poznávat jednotlivé horniny a jejich půvab v každodenním životě. Motivovat žáky k dalšímu studiu neživé přírody.  

Klíčové kompetence: kompetence k učení 
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ, SŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.6.3 RVP ZV (Přírodopis) a 5.3.5 RVP G (Geologie)
Délka programu: 1,5 h 
Cena: 60 Kč/osoba, 1 pedagog na 10 žáků – vstup zdarma 
Kapacita: 15 žáků
Místo konání: pražské metro
Lektor: RNDr. Vlasta Coufalová
Kontaktní osoba: Lucie Silná, tel.: 222 333 864, e-mail: silna@ddmpraha.cz

Anotace: Vycházka několika stanicemi pražského metra. Poznávání leštěných hornin v obkladech a dlažbách zastávek. Pozorování jednotlivých minerálů a zkamenělin v leštěných horninách. 
Žáci se dovědí o dalších možnostech studia geologie, mineralogie a paleontologie: pravidelný kroužek, příměstský tábor s exkurzemi do terénu v okolí Prahy, výjezdní tábor.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Rozšiřujeme nabídku výuky hry na hudební nástroje

  VÍCE INFORMACÍ
 • Informace pro víkendové jezdce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Výletník pro předškoláky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nová nabídka kroužků

  VÍCE INFORMACÍ
 • Platnost bodů získaných v bodovém programu

  VÍCE INFORMACÍ