DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Akvárium jako podvodní zahrádka

Veseleji pak může být především akvaristům, kteří mohou využít kreativitu a vrhnout se na zvelebování své malé podvodní říše. Z plánu vybudovat novou akvarijní expozici, nebo úplně předělat tu stávající, pak může vzniknout opravdu zajímavý domácí projekt pro celou rodinu. U dětí (mimo smysluplného využití společně tráveného času) touto činností rozvíjíme nejen zájem o daný obor, ale i zručnost a v neposlední řadě i fantazii při finálním osázení a aranžování vytvářeného „biotopu“. I zde ale, jako u každé činnosti, platí jistá pravidla, omezení a doporučení…

Samotný průběh realizace je závislý především na předchozích zkušenostech dětí a dalších členů rodiny, kteří se do projektu zapojí. Základní vysvětlení všech pojmů dětem je dobré provézt názorně přímo u akvarijní nádrže a průběžně nezapomenout připomínat vhodný technologický postup. Časový harmonogram je přímo úměrný objemu nádrže, předchozím zkušenostem a složitosti vytvářené výsledné podoby akvarijního prostředí. Při dostatečné předchozí přípravě se za časový úsek okolo 1,5 hodiny dá zvládnout instalace cca 100 litrové nádrže. U reinstalace (kompletní vyčištění a zpětné vytvoření akvarijního prostředí) je potřebný delší čas, který může klidně přesáhnout 2,5 hodiny. Vždy dbáme na bezpečnost!

Zřízení nového akvária
Ne vždy je k dispozici nový kompletní akvarijní set. Pokud využíváme k instalaci akvarijní nádrž z depozitu (která nebyla delší čas používaná), případně zánovní (koupenou přes inzerát či přijatou jako dar), vždy předem zkoušíme její těsnost. Nádrž se na příhodném místě (pracovní stůl s počítačem není ideální) zcela naplní a nechá se alespoň 24 hodin stát. V tomto čase máme šanci odhalit únik vody ať již vinou mechanického poškození (častý bývá například odražený roh akvária) nebo jeho „stárnutím“ (zpuchřelý silikon, kterým je akvárium lepené). Starým nádržím se raději vyhýbáme úplně. U použití starého akvária totiž při větším objemu vody, případně vyšším vodním sloupci hrozí po naplnění třeba i odlétnutí některé ze stěn. Starou nádrž lze poznat podle kovového vnějšího rámu s tmelem kytovaným prosklením, nebo podle použití bílého silikonu (již řadu let se na lepení akvárií využívá výhradně pevnostní černý silikon). Opatrní jsme i u podomácku lepených nádrží, které většinou signalizuje použití transparentního silikonu.

Postup pro zřízení nové nádrže

 1. Členy rodiny seznámíme s biotopem, který plánujeme vytvořit a důsledně popíšeme technologický postup celé instalace.
 2. Zkontrolujeme, je-li vše na instalaci připravené. Pokud ano, rozdělíme práci.
 3. Důležitý je především vhodný výběr místa, kde bude nádrž umístěna. Ideální je spíše stinné místo dále od okna, kde nehrozí přehřívání vody v letních měsících či nadměrná tvorba řas v důsledku vysokého oslunění. Využíváme-li k umístění nádrže náš stávající nábytek, ověříme, že zvládne bez problému unést jeho hmotnost (zabydlené stolitrové akvárium ve finále váží 120 až 125 kilogramů). Ačkoli se to na první pohled nemusí zdát, sklo je i přes svou křehkost poměrně pružný materiál. Svařený kovový stojan bez krycí desky, kde je akvárium usazeno pouze po stranách, proto není ideální. I na pevné ploše vždy používáme pružnou podložku, která je k většině prodávaných akvarijních setů přidávána. Pro starší nádrž ale stejně dobře poslouží jako podložka starší karimatka a u menších objemů třeba i kus koberce.
 4. Nyní jako první do akvária putuje pokrytí dna (důkladně propraný štěrk nebo písek), následně větší dekorace (kameny, kořeny) a až poté akvarijní rostliny.
 5. Po instalaci rostlin neprodleně naléváme předem připravenou odstátou vodu (pokud nemáme v plánu ihned vypouštět do akvária ryby, lze využít i běžnou vodu z kohoutku upravenou „Akvaregulátorem“ a doplněnou o živé organizmy „Biostart“).
 6. V akváriu co nejdříve pouštíme filtraci a následně doplníme i případnou ostatní techniku.

Materiál potřebný pro nové akvárium
Akvárium s pružnou podložkou vhodného rozměru pro předem zamýšlený biotop a složení živočichů, nejlépe předem připravená a odstátá voda, propraný štěrk nebo písek, připravené a prané dekorace (kořeny, velké kameny), akvarijní technika (filtrace, vzduchovací zařízení, termostatické topítko, osvětlení s časovačem, teploměr), akvarijní rostliny a několik nádob na transport vody.

Tipy při instalaci nové akvarijní expozice
Nechceme-li řešit problémy v nové akvarijní expozici, je ideální vybírat rostliny a živočichy pocházející vždy ze stejného přírodního biotopu.
Není vhodné spěchat na vypouštění ryb do čerstvě napuštěné nádrže.

Reinstalace stávající nádrže
Jak již bylo psáno výše, reinstalace je časově i organizačně náročnější, nežli instalace. Důkladné je hlavně rozvržení našich možností a důsledná příprava. Stres vodních živočichů z jejich stěhování a změn prostředí se snažíme eliminovat na minimum. Během stěhování ryby ani nekrmíme, ani jim nepřisvěcujeme, naopak nádrž spíše zatemníme, aby se její osazenstvo uklidnilo. Nezapomínáme dostatečně vzduchovat! Velkou pozornost při opětovném zřízení akvária věnujeme používané technice. Všechna elektrická zařízení (filtry, vzduchovací pumpy, čerpadla, filtry) důkladně prohlédneme a zvážíme jejich další bezpečnou životnost. Pečlivě se věnujeme zejména akvarijnímu filtru. U aktivního filtru je ideální jeho maximální rozebrání a vyčištění plus výměna znehodnocených vnitřních náplní za nové. U filtrů jednoduchých – molitanových, které jsou napojeny hadičkou na vzduchovací pumpu, při větším znečištění či zařasení měníme celou filtrační část.

Postup reinstalace stávající nádrže

 1. Příprava pomůcek a seznámení rodiny s problematikou je obdobné jako u instalace nové nádrže. Technologický postup je ale samozřejmě odlišný a časově podstatně náročnější. V rámci přípravy materiálu budeme potřebovat více nádob na vodu (zcela čisté bez zbytku chemikálií pro ryby).
 2. Prioritně se staráme o vychytání všech živočichů v akváriu. Tyto živočichy nedáváme do odstáté vody, ale umístíme je do stávající vody odebrané z akvarijní nádrže. Jako krátkodobé ubytování může sloužit jiné akvárium, případně velký předem pečlivě vyčištěný kbelík (dle počtu ryb). Provizorní nádrž vždy pečlivě vymyjeme horkou vodou a následně naplníme vodou z čištěného akvária. Nikdy nezapomínáme zajistit vzduchování provizorní nádrže.
 3. Po odchytu všech ryb odpojujeme a připravíme na čištění veškerou akvarijní techniku, která je v nádrži. Následně vyjímáme z nádrže rostliny a dekorace (ideálně je umístíme jinde, nežli vodní živočichy). V akváriu nám zbude pouze pokryv dna (štěrk či písek). Na odstranění hrubých nečistot ze dna použijeme „odkalovací zvon“, již čistější podloží následně kompletně vybereme. Štěrk můžeme buď vyměnit za jiný, nebo stávající pečlivě propláchnout v horké vodě. V tomto případě písek nejprve důkladně probereme a zkontrolujeme, že zde není žádný zapomenutý živočich, který v pokryvu dna žije (například akvarijní plž „piskořka věžovitá“ živící se zbytky na dně).
 4. Již prázdnou akvarijní nádrž důkladně vypláchneme teplou vodou a v případě zařasení skel i vytřeme čistou houbičkou (používanou pouze pro tyto účely). Při čištění se striktně vyhýbáme používání jakékoli chemie!
 5. Před námi nyní stojí vymyté a připravené akvárium s propraným štěrkem. Následná očista čeká i větší dekorace a samozřejmě i filtračního zařízení, které čistíme oplachem, případně i houbičkou či kartáčkem. Následný postup je již stejný jako u instalace nové nádrže.
 6. Vypouštění ryb provádíme vždy až do zcela hotové nádrže, a to pro eliminaci jejich stresu ideálně ve večerních hodinách a bez osvětlení nádrže.

Materiál potřebný pro reinstalaci akvária
Při plánování reinstalace stávající akvarijní nádrže používáme obdobné vybavení, jako u instalace nové. Důležitá je předem připravená a odstátá voda, potřeby na čištění (odkalovací zvon, čistící houbičky), nová filtrační náplň do akvarijního filtru, pomůcky na odlov živočichů (síťky, průhledná odchytávačka), několik nádob na dočasné ubytování (živočichové, rostliny) a transport vody.

Tipy při reinstalaci stávající vodní nádrže
Vodu z čištěné nádrže je ideální využít na zalévání pokojových rostlin a každý akvarista tak má doma doživotní zásobárnu kvalitního tekutého hnojiva.
V molitanovém akvarijním filtru je mimo kalu i celá řada prospěšných bakterií, které nám pomáhají zničit nečistoty. Pokud chcete zachovat alespoň část i po reinstalaci nádrže, vyplatí se neproplachovat filtr pod tekoucí kohoutkovou vodou, ale pouze pečlivě vymáchat a vyždímat v odpuštěné stávající vodě z nádrže.

Doporučená akvarijní literatura
Publikací s akvarijní tematikou lze nalézt v knihkupectví i knihovnách doslova stohy. Bohužel jejich kvalita se diametrálně liší jak fundovaností rad, tak i stylem, jakým je publikace čtenáři předkládána. U převzatých publikací je občas reálnost doporučovaného provedení navíc „ztracena v překladu“. Koupit lze od jednoduché a spíše dětem určené brožury Akvárium (nakladatelství Vašut) až po díla odborná či specializovaná (autoři – Rataj, Kraut, Krček, Patoka a další). Mimo klasických publikací lze mnoho rad najít i na webových stránkách. Více, nežli kdekoli jinde, ale právě zde bohužel platí, že kvalita poskytovaných informací bývá rozdílná a nováček snažící se proniknout do tajů akvaristiky často nachází i zcela protichůdné informace. Pokud se přeci jen rozhodnete pátrat po datech na internetu, doporučit lze webové stránky: http://akvapedie.cz/, http://rybicky.net/, či http://www.akvaportal.cz/.

A ještě desatero dobře míněných rad závěrem

 1. Do čištění akvária se nepouštějte, když vám doma neteče voda.
 2. Od přátel darované starší nádrže určitě nepoužívejte ve vyšších patrech panelových domů, nemáte-li sjednané pojištění odpovědnosti.
 3. Stávající obyvatele nádrže se v době jejího čištění nesnažte skamarádit s dalšími domácími mazlíčky (kočky, papoušci, hadi a podobně).
 4. Při čištění molitanových akvarijních filtrů nepoužívejte tekuté mýdlo ani aviváž. Rybičky totiž vůni zeleného jablka ani levandule většinou vůbec neocení.
 5. Oklepávat řasy a nečistoty ze skla kladívkem odporuje ujištění pořekadla, že „střepy přinášejí štěstí“.
 6. Při následném doplnění vody do vyčištěné nádrže ujistěte pomáhající maminky, že teplota vody „na miminko“ není úplně vhodná. Předejdete tak nechtěné výrobě tradiční provensálské rybí polévky „Bouillabaisse“.
 7. Zkoušet prstem ve vodě u zánovní vnitřní filtrace, jestli neprobíjí, přináší velmi často nečekaně školující zjištění.
 8. Nezaměňujte pokojové a akvarijní rostliny – o kaktus v akváriu by se mohly ryby snadno poranit.
 9. Za opravdu nevhodné obyvatele akvarijních nádrží lze označit uzenou makrelu, mražené filé a kapra „na modro“.
 10. Sledování seriálu „A je to“ vážně není tím nevhodnějším instruktážním videem k domácím činnostem.

Autor: Michal Hrdina

26. 3. 2020

Také by vás mohlo zajímat:

 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • LEGO Boost a programování her nově ve Stanici

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ