DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců

Ptačí budky – údržba

Po skončení každé hnízdní sezóny je potřeba všechny budky obejít, vyčistit a zkontrolovat jejich technický stav, popřípadě odstranit závady. Nejlepším obdobím je asi konec léta a začátek podzimu, tedy od konce srpna do konce října. Tím budky dobře připravíme i na nocování ptáků v zimním období.

Čištění spočívající zejména v odstranění starého hnízda, někdy i hnízda vos nebo sršňů, je nutno provádět každoročně, jinak se starý hnízdní materiál v budce nahromadí a po několika letech zcela znemožní další hnízdění. Navíc se starým hnízdem odstraníme i jeho nežádoucí obyvatele – hnízdní parazity. Ty ptákům hnízdění velmi znepříjemňují, oslabují mláďata a zpomalují jejich růst.

Spolu s čištěním hnízdní budky zkontrolujeme její technický stav. Často se stává, že je upadlá střecha či odstává některá část budky. Drobné závady na místě opravíme. Pokud je závada vážnějšího rázu, např. prasklá střecha nebo stěna, budku sundáme a odneseme na opravu domů. U budek s rozšířeným vletovým otvorem buď přední stěnu celou vyměníme, nebo alespoň rozšířený vletový otvor překryjeme kouskem silnějšího PVC, do kterého je vystřižený otvor původních rozměrů.

Řádným čištěním a údržbou budek podstatně prodloužíme jejich životnost. Pokud však zjistíme, že budka je vážně poškozena nebo sešlá věkem a hrozí např. její zřícení, raději ji odstraníme, aby se pro ptáky a jejich mláďata nestala nebezpečnou pastí.

Autor článku: Česká společnost ornitologická 

Také by vás mohlo zajímat:


  Notice: Undefined variable: _i in /home/ddmpraha/web/ddmpraha.cz/modul/stranka/hl.php on line 197
 • Otevíráme!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Otevíráme

  VÍCE INFORMACÍ
 • Koňské zimní radovánky 2021

  VÍCE INFORMACÍ
 • Geolokační hra pro nejmenší

  VÍCE INFORMACÍ
 • Rozšíření nabídky příměstských táborů

  VÍCE INFORMACÍ
Úspěšné krajské kolo SOČ 2021
Pražské kolo soutěže Středoškolská odborná činnost bylo úspěšně zakončeno obhajobami studentských prací, letos opět v online formátu. Odborné poroty posoudily 65 prací v 18 oborech, 36 prací postupuje do celostátního kola. Výsledková listina je k nahlédnutí na www.ddmpraha.cz/soc. Děkujeme všem zúčastněným za inspirativní setkání!