DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Aktuality

AREÁL UZAVŘEN
Milí návštěvníci, i když došlo k otevření zájmových kroužků, náš areál zůstává ještě nadále pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.