DDM hl. m. Prahy
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců
Stanice přírodovědců

Aktuality

Badminton I – volná místa
Na sportovním kroužku pod vedením lektorky Jany Bendové, se uvolnila místa pro další zájemce. Termín: pondělí 14–15.25 h, místo: tělocvična ZŠ Kořenského, cena: 1000 Kč za pololetí. Přihlásit se je možné on-line.