DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

60 let Stanice techniků

Život začíná po 60  

Stanice techniků letos slaví 60 let své existence. Za tu dobu udělala nemalý posun. Původním záměrem bylo vyučovat techniku pedagogy, až později se Stanice zaměřila na volnočasové aktivity pro děti. Některé obory jsou ve Stanici techniků prakticky od počátku (např. elektronika, modeláři), některé se přidaly v průběhu let (fotografické a výtvarné ateliéry), jiné jsou záležitostí až posledního desetiletí (hudba, divadlo, LEGOrobotika, textilní dílny, šerm). V současné době je záběr činností velmi široký a pestrý a stále se rozvíjí o nové obory – nová média, divadelní improvizace, digitální technologie atd. Počet pravidelných návštěvníků se během posledních 10 let zdvojnásobil, v dnešní době je do kroužků a ateliérů Stanice techniků přihlášena zhruba tisícovka účastníků. Přestává tak stačit kapacita budovy, řešením by mohla být přístavba nového křídla. Díky prolínání jednotlivých oborů a činností a zejména zápalu pedagogů má Stanice techniků nezaměnitelnou tvůrčí atmosféru. 
Pro mnoho účastníků se návštěva kroužků či ateliérů ST stala prvním krokem k jejich profesnímu zaměření – fotografové, piloti, dopravní inženýři. Někteří z nich tu zůstávají jako pedagogové, jiní sem po letech vodí na kroužky své děti. Pro mě osobně znamená Stanice techniků 10 let krásného pracovního života.

Báječní kolegové i děti, inspirativní a tvůrčí prostředí, pestrá práce, zábavné tábory. Stanice techniků je pro mě srdeční záležitost a přeju jí do dalších let jen to nejlepší! 

Irena Friedrichová
zástupkyně ředitele

Videopozvánka na akci ke zhlédnutí zde

 

 

 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Když přijede kovář

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušen provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ
 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Mikuláš s Klubem Klamovka – o nadílku ani o zábavu nepřijdete!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hobby Kováry 12. 9. 2020

  VÍCE INFORMACÍ