DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků
Stanice techniků

KariéraSháníme lektora/lektorku pro kroužek
Sportovní přípravka (4–6 let)
pondělí 15.15–16.15
MŠ Čínská, Praha 6

popis:
Sportovně-pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská.
* Sportovně-pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností.
* Rozvoj základních pohybových dovedností – chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů.
* Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce).
* V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.

Bližší info na plskova@ddmpraha.cz