DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků
Stanice techniků

Divadelní ateliér pro děti 13+ (út 1) (13 - 20 let)

Zveme vás na kroužky dramaťáku, pro chlapce a dívky od třinácti let výše.

Divadelník, podobně jako chemik nebo fyzik, také zkoumá - sebe a lidi kolem sebe. Je třeba zkou-šet, pozorovat, zkoumat. A objevy bývají velkolepé!

Většinou objevíme, že vystupovat před lidmi není nic strašného, objevíme velkou zábavu, nové přátele a taky určitě nějakou strašně hlubokou pravdu o sobě a o lidech! :-)

A protože si nechceme naše objevy nechat pro sebe, nakonec vyjdeme před lidi s představením.

Co nás bude zajímat:

Co umí herec: Používání hlasu, používání těla, vystupování před lidmi, práce s textem, práce s tématem, improvizace.

Co umí člověk: Spolupráce ve skupině, dovednost vyjádřit se před ostatními, diskutovat, pracovat s informacemi, poslouchat, pojmenovávat své pocity, zdravá sebejistota, koncentrace, kreativita, spontaneita.

Podle zájmu vytvoříme skupiny se zaměříme na tyto okruhy:

Herec a text

Jak se dělá divadlo? Budeme se učit hereckým dovednostem a zároveň si povídat o věcech, které nás zajímají. Až objevíme společné téma, které stojí za to, najdeme literární nebo dramatický text, který o tom tématu pojednává. a prostě nazkoušíme divadlo.

Impro!

Divadelník si poradí i bez textu. Umí improvizovat. A má plno her a cvičení, aby se mohl zdokona-lovat. V tom jak soustředit, spolupracovat, být kreativní a spontánní. Kdo si s tím poradí na jevišti, poradí si i v životě.

Založíme si vlastní improtým a zaimprovizujeme si i před lidmi, neboť je tady Improliga - celá síť improtýmu po celé ČR, které můžeme vyzvat na improzápas!

Hudební divadlo

Muzika a divadlo šlo od jakživa ruku v ruce. A tak budeme vydávat zvuky, tleskat, bouchat do věcí a říkat tomu hudba. Budeme běhat, dupat, skákat a říkat tomu tanec. Budeme se učit slyšet hudbu i tam, kde jsme ji dřív neslyšeli. Zaměříme se na to, jak pracovat se svým hlasem a tělem, aby znělo. A jak se v tom budeme zdokonalovat, vytvoříme z toho divadlo.

Divadlo pro Paměť národa - dějepisný dramaťák

Kolem nás je mnoho stop naší historie. V každé ulici našeho města žili lidé ještě dávno před tím, než jsme se narodili. A nebyly to nezajímavé životy - dvacáté století totiž byla docela jízda. A my můžeme zkrze divadlo prozkoumat i to. V projektu divadla pro Paměť národa jde o to hledat tyto stopy: budeme se učit pracovat s prameny, ptát se lidí, posuzovat kde je pravda a určitě tak nara-zíme na něco co má smysl ukázat lidem v divadle i dnes. To co bylo, nás totiž zajímá kvůli tomu, co je teď.

Světem divadla vás bude provázet
Jan Mrázek

Divadelní lektor, muzikant a improvizátor. Absolvent KVD DAMU a oboru dějepis a ZSV na PedF UK. Absolvoval také studijní stáž na katedře režie na AST v Krakově. Má zkušenosti s lektorová-ním v Národním divadle, vedením Literárně-dramatického oboru na ZUŠ, tréningem improtýmu Stře.L.I., prací na různých přehlídkách dětského a amatérského divadla (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Jiráskův Hronov.), divadelní prací s dospělými a z různých paradivadel-ních aktivit v polském Teatru Węgajty. Vedle toho je také členem několika hudebních uskupení a autorským muzikantem.

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 4000 Kč
Cena za pol.: 2100 / 2100 Kč
ÚT 15:00-17:00


Adresa a kontakt

Stanice techniků, Praha 6
Kinosál (přízemí)
Hana Vondráková: vondrakova@ddmpraha.cz, tel.: 222 333 875

Lektoři

Podobné

Fotoklub Líheň - ateliér 8
Výtvarně-řemeslná dílna ST I 
Badminton II.
Badminton I.
Kameníček pro starší
Fotoklub Líheň - ateliér 6
Akvaristika
Chovatelství a teraristika 2
Ateliér grafiky na počítači
Divadelní kroužek II