DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků
Stanice techniků

Sportovní přípravka II - MŠ Čínská (4 - 6 let) 2021/2022

Sportovně-pohybový kroužek POUZE pro děti, které navštěvují MŠ Čínská.

  • Sportovně-pohybové hry. Hry jako základní stavební kámen veškerých činností.
  • Rozvoj základních pohybových dovedností – chůze, běh, rovnováha a ovládání vlastního těla. Zdokonalování obratnosti pomocí nejrůznějších pomůcek a předmětů.
  • Zlepšování pohybové koordinace využíváním vlastního těla i pomůcek (kotouly, opičí dráhy, žebřiny, hry na obratnost, postřeh, rychlost a senzomotorické reakce).
  • V neposlední řadě snaha o osobnostní rozvoj dítěte, nabývání morálních hodnot a sebedůvěry či schopnost překonávat překážky.

Vybavení:  sportovní oblečení, pití

Ceny a termíny

Cena za šk. rok: 2000 Kč
Cena za pol.: 1100 / 1100 Kč
Cena zahrnuje:  14 lekcí za pololetí
ST 16:00-16:45


Adresa a kontakt

MŠ Čínská, Praha 6
Irena Friedrichová irena.friedrichova@ddmpraha.cz

Lektoři

Podobné

Sportovní přípravka
Sportovní přípravka I - MŠ Čínská
Výletník pro předškoláky