Divadelní ateliér

Zveme vás na kroužky dramaťáku, pro chlapce a dívky od třinácti let výše.
Divadelník, podobně jako chemik nebo fyzik, také zkoumá – sebe a lidi kolem sebe. Je třeba zkoušet, pozorovat, zkoumat. A objevy bývají velkolepé!
Většinou objevíme, že vystupovat před lidmi není nic strašného, objevíme velkou zábavu, nové přátele a taky určitě nějakou strašně hlubokou pravdu o sobě a o lidech! :-)
A protože si nechceme naše objevy nechat pro sebe, nakonec vyjdeme před lidi s představením.

Co nás bude zajímat:
Co umí herec: používání hlasu, používání těla, vystupování před lidmi, práce s textem, práce s tématem, improvizace
Co umí člověk: spolupráce ve skupině, dovednost vyjádřit se před ostatními, diskutovat, pracovat s informacemi, poslouchat, pojmenovávat své pocity, zdravá sebejistota, koncentrace, kreativita, spontaneita.

Podle zájmu se zaměříme na tyto okruhy:
1. Herec a text
Jak se dělá divadlo? Budeme se učit hereckým dovednostem a zároveň si povídat o věcech, které nás zajímají. Až objevíme společné téma, které stojí za to, najdeme literární nebo dramatický text, který o tom tématu pojednává a prostě nazkoušíme divadlo.

2. Impro!
Divadelník si poradí i bez textu. Umí improvizovat. A má plno her a cvičení, aby se mohl zdokonalovat. V tom jak se soustředit, spolupracovat, být kreativní a spontánní. Kdo si s tím poradí na jevišti, poradí si i v životě.
Založíme si vlastní improtým a zaimprovizujeme si i před lidmi, neboť je tady Improliga – celá síť improtýmů po celé ČR, které můžeme vyzvat na improzápas!

3. Hudební divadlo
Muzika a divadlo šlo od jakživa ruku v ruce. A tak budeme vydávat zvuky, tleskat, bouchat do věcí a říkat tomu hudba. Budeme běhat, dupat, skákat a říkat tomu tanec. Budeme se učit slyšet hudbu i tam, kde jsme ji dřív neslyšeli. Zaměříme se na to, jak pracovat se svým hlasem a tělem, aby znělo. A jak se v tom budeme zdokonalovat, vytvoříme z toho divadlo.

Světem divadla vás bude provázet Jan Mrázek.
Divadelní lektor, muzikant a improvizátor. Absolvent KVD DAMU a oboru dějepis a ZSV na PedF UK. Absolvoval také studijní stáž na katedře režie na AST v Krakově. Má zkušenosti s lektorováním v Národním divadle, vedením literárně-dramatického oboru na ZUŠ, tréninkem improtýmu Stře.L.I., prací na různých přehlídkách dětského a amatérského divadla (Dětská scéna, Wolkrův Prostějov, Mladá scéna, Jiráskův Hronov.), divadelní prací s dospělými a z různých paradivadelních aktivit v polském Teatru Węgajty. Vedle toho je také členem několika hudebních uskupení a autorským muzikantem.

Divadelní ateliér (13–18 let)

Divadelní ateliér – individuálka (13–20 let)