Dramec

Dramatické hry, improvizace a divadelní etudy. Trénink verbálního i neverbálního vyjadřování, rozvíjení kreativity a spolupráce s druhými, zvládání svého studu a pozornosti. Inspirace dětskou literaturou i vlastními příběhy. Od jednoduchých cvičení k divadelnímu představení.

Dramec pro nejmenší (4–7 let)

Dramec – divadelní přípravka (8–11 let)

Dramec – divadelní soubor Babočky (11–15 let)