Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby

Baví tě psát, ale zatím tvoříš jen do šuplíku? Chtěl/a bys, aby tvoje texty někdo četl?
Ateliér tvůrčího psaní je určen pro mladé spisovatele/spisovatelky od 12 let. Děti se budou věnovat rozvíjení své fantazie a svých tvůrčích schopností tvůrčím psaním. Na stylistických cvičeních poznají, jaké jsou zákonitosti jednotlivých žánrů, jak napsat příběh. Jako jednotlivci i jako skupina. Vzniklé texty se budeme snažit sdílet a vydat, ať už pro veřejnost nebo ve svém časopise.
Co se naučíme: rozvíjet vlastní chuť psát, pracovat s textem, rozpoznávat literární žánry a umět v nich tvořit, zaujmout čtenáře, budovat zápletku a tvořit příběh.

Ateliér autorské tvorby
Kdo je autorský herec a jak tvoří? Autorský herec vychází při výstavbě divadelního představení ze sebe, svých témat, nápadů, zážitků, svých textů, pohybu, zkrátka ze svých předností. Ateliér je určen pro děti, které mají rády divadlo a zároveň rády tvoří svoje texty, hudbu, vyjadřují se pohybem, nebo jsou třídním klaunem a aspirují na kariéru stand-up komika. Kroužek se pohybuje mezi divadlem a tvůrčí dílnou. Výstupem bude autorský tvar každého účastníka (přednes svého vlastního textu / divadelní kousek / recitace / komický gag apod., který se spojí v jeden autorský celek.

Co se naučíme: práci s hlasem, tělem, textem – používání svých předností k vytváření divadla a svého autorského kusu.

O lektorce

Anežka Prosecká žije v Roztokách. Vystudovala KATaP na DAMU, tj. (hereckou) autorskou tvorbu a pedagogiku a k ní přidruženou kreativní pedagogiku. Kromě výuky kroužků ve Stanici techniků se věnuje životně především dvouleté dceři, divadelně tvorbě divadelního představení pod Studiem Damúza, tvořivě projektu @rokem.krokem. Ráda pracuje s kreativní myslí dětí, nechává se jí inspirovat, fascinovat a někdy unášet.

Ateliér tvůrčího psaní a autorské tvorby (12–18 let)