DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků
přihlášení (kroužky, tábory)

Fotogalerie JuliskaFotogalerie Juliska navazuje na galerii, která nesla jméno Inkubátor a byla ve Stanici techniků provozována již od počátku devadesátých let. Původně sloužila pouze jako prostor prezentací členů Fotoklubu Líheň. Vystavujícími autory byla převážně mládež ve věku 10–16 let. Řada současných úspěšných fotografů poprvé vystavovala právě zde. 

Se změnou názvu souvisela i změna koncepce výstavních prostor. Stanice techniků začala program galerie spoluvytvářet se Školou kreativní fotografie Praha. Mladí autoři z Fotoklubu Líheň se pravidelně střídají se studenty školy přibližně po 1,5 měsíci. Ve školním roce se tak v galerii uskuteční 6 výstav. Výstavy jsou pestré v mnoha ohledech. Jsou zastoupeny autorské i skupinové. Představuje se většina fotografických žánrů. Vystavují autoři nejmladší generace, děti školou povinné i zralí autoři z kurzů školy pro dospělé. Cyklus žákovských a studentských výstav bývá někdy doplněn prezentacemi lektorů.

Vstup do fotogalerie je volný v pracovní dny, od 15.00 do 19.00. V období prázdnin je galerie uzavřena. Více informací na santler@ddmpraha.cz.

Podobné články

Volnočasové aktivity na školách
Na ZŠ A. Čermáka a ZŠ E. Destinnové nabízíme výuku v hudebních i řemeslných kroužcích. Vedle lekcí hry na kytaru, ukulele i klavír se jedná o kroužek Muzikant, v němž učíme vztahu k hudbě za pomocí hry na různé hudební nástroje (klavír, kytara, flétna, drumben). Kromě hudebních kroužků je možné přihlásit se i na kroužek nazvaný Šití, móda, tvoření.
Dlouhomladí

Na jaře 2017 byly na střediscích DDM hl. m. Prahy otevřeny kurzy pro seniory – vždy podle zaměření střediska (počítače na Stanici techniků, zahradničení na Stanici přírodovědců, cvičení na Stadionu mládeže...). V tvůrčím, komunitním prostředí bylo jen přirozené rozšířit nabídku aktivit napříč generacemi.
Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.
Přehled výstav
Výstavní prostor Stanice techniků již hostil hodně přes sto výstav a díky skupinovým výstavám představil také několik stovek autorů. Pro mnoho z nich byla tato nevelká galerie první příležitostí představit svá díla. Své fotografie zde prezentovali, ve svých počátcích, někteří dnes již renomovaní fotografové.