DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Fotogalerie JuliskaFotogalerie Juliska navazuje na galerii, která nesla jméno Inkubátor a byla ve Stanici techniků provozována již od počátku devadesátých let. Původně sloužila pouze jako prostor prezentací členů Fotoklubu Líheň. Vystavujícími autory byla převážně mládež ve věku 10–16 let. Řada současných úspěšných fotografů poprvé vystavovala právě zde. 

Se změnou názvu souvisela i změna koncepce výstavních prostor. Stanice techniků začala program galerie spoluvytvářet se Školou kreativní fotografie Praha. Mladí autoři z Fotoklubu Líheň se pravidelně střídají se studenty školy přibližně po 1,5 měsíci. Ve školním roce se tak v galerii uskuteční 6 výstav. Výstavy jsou pestré v mnoha ohledech. Jsou zastoupeny autorské i skupinové. Představuje se většina fotografických žánrů. Vystavují autoři nejmladší generace, děti školou povinné i zralí autoři z kurzů školy pro dospělé. Cyklus žákovských a studentských výstav bývá někdy doplněn prezentacemi lektorů.

Vstup do fotogalerie je volný v pracovní dny od 15.00 do 19.00. V období prázdnin je galerie uzavřena. Více informací na santler@ddmpraha.cz.

Podobné články

Zahájení pravidelné činnosti kroužků
Většina kroužků Klubu Klamovka začíná pravidelnou činnost v týdnu od 17. 9. 2018. Dopolední kroužky rodičů s dětmi budou zahájeny od října. ZÁPISY DO KROUŽKŮ PROBÍHAJÍ I V PRŮBĚHU ZÁŘÍ, DO NAPLNĚNÍ KAPACITY JEDNOTLIVÝCH AKTIVIT.
Divadelní – hudební sál
Kinosál – víceúčelový sál s pódiem a projektorem
rozměry:
sálu: 4,8 x 12 m, pódia: 4 x 4,8 m, (50 míst k sezení)
cena:
250 Kč/h místnost, 50 Kč/h projektor, 100 Kč blok flipchartových papírů (25 ks)

Naše akce
Karlínské Spektrum nabízí široké spektrum akcí pro veřejnost. Na našich akcích jsou vítání předškoláci, školáci, rodiny s dětmi i senioři.