Podbabská peruť 2019

Mládežnický závod házedel a vystřelovadel a doprovodná otevřená soutěž seniorů.

Pořadatel: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy, SMČR, KMST
Místo konání: Stanice techniků, Pod Juliskou 2a, Praha 6-Podbaba + Vypich (Letenská pláň)
Datum konání: 14. 12. 2019
Startovné: 0 Kč
Ředitel soutěže: Kozohorský Ondřej
Kontakty:
Kozohorský Ondřej (Stanice techniků, KMST) – kozohorsky@ddmpraha.cz, 222 333 879
Mihalov Petr (Stanice techniků) – geebee@email.cz, 737 090 405

Informace pro soutěžící:
Přihlášení:
email: Kozohorský Ondřej: kozohorsky@ddmpraha.cz
telefon: Mihalov Petr: 737 090 405
uzávěrka přihlášek: 11. 12. 2019
Organizace soutěže:
– rozhodčí nominováni organizátorem soutěže / časoměřiči – vzájemné měření času
– ocenění – všichni účastníci výběrovou metodou od nejlépe umístěného
– stavba vystřelovadel / házedel z dodaných stavebnic
– soutěžící budou mít k dispozici nářadí i lepidla, mohou si však donést i vlastní
– při konstrukci modelu pracují pouze s dodanými díly – zakázáno přidávat vlastní!
– časový limit na stavbu maximálního počtu pěti modelů jsou 2,5 hodiny
– každý má nárok na pět platných letů – všechny se počítají do konečného hodnocení
– maximální doba letu je 30 vteřin
– letová část soutěže proběhne na volné ploše na Vypichu

Senioři
– přihlášení podle prostorových možností Stanice techniků (přednost má mládež)
– ocenění – uznáním, úsměvem a podáním ruky

Věkové kategorie:
Mládež – 2001 a mladší
Senioři – 2000 a starší

Časový harmonogram soutěže:
8.00–9.00 – příchod účastníků a jejich příprava na soutěž (stavbu)
9.00 – zahájení soutěže
9.00–11.30 – stavba modelů
11.30–12.30 – obědová pauza
12.30–13.00 – přesun na Letenskou pláň
13.00–15.00 – lety
16.00 – vyhlášení výsledků na Letenské pláni

Doprovodný program:
10.00–15.00 – souběžně konaná akce Stanice techniků – Vánoční den s techniky