DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Animovaný film

Cíl: Cílem programu je seznámit žáky s prostředím animovaného filmu, včetně praktických ukázek, které žáky vedou k natočení vlastního krátkého filmu.
Klíčové kompetence: kompetence komunikativní a personální
Cílová skupina: II. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program zejména na 5.7.2 RVP ZV (Výtvarná výchova) a dále na 5.10.3 RVP ZV (Filmová/audiovizuální výchova)
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: max. 10 žáků (ostatní žáci dané třídy absolvují jiné výukové programy Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy 
Lektor: Gabriela Kronďáková
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz


Anotace: Žáci se prostřednictvím video ukázek seznámí s různými technikami ruční animace, součástí je skupinová diskuze o hraných a animovaných filmech. Žáci se po zvolení tématu rozdělí do pracovních skupin – animátoři, rekvizitáři, kameramani a režisér. Následují přípravné práce před natáčením filmu – tvorba obrazového scénáře, výroba loutek či kreseb, stavba scény, vyzkoušení filmové techniky, animace filmu. Výstupem jsou krátké animované filmy, které budou na závěr programu promítnuty na dataprojektoru. Hotové filmy si účastníci odnesou na CD. 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Opatření MZ platná pro školská zařízení

  VÍCE INFORMACÍ
 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme pedagoga volného času

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přijmeme lektora klavíru – výuka v úterý odpoledne

  VÍCE INFORMACÍ