DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Barevný světCíl: Hlavním cílem je dát dětem prostor užít si radost ze zvuku, z bubnování, z pohybu a společného hraní.

Dále také:
– rozvinutí schopnosti pojmenovávat barvy a identifikovat barvy v běžném životě
– rozvinutí schopnosti rozlišovat jednotlivé barvy, dokázat roztřídit předměty dle barev
– rozvíjení dovedností před čtením a psaním (práce s příběhem, s písničkou)
– rozvíjení motoriky a pohybových schopností, fantazie, kreativity

Klíčové kompetence: kompetence sociální a komunikativní
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na vzdělávací oblasti RVP PV
Délka programu: 45–60 min (dle schopností a fyzických možností účastníků)
Cena: 1500 Kč / h / třída
Kapacita: 15–30 žáků
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy či vaše škola
Lektor: Jakub Chaba a Marek Valenta
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Pomocí písní a říkadel budeme objevovat barevný svět kolem nás. Pomůže nám k tomu barevná písnička, kterou se spolu naučíme. Dále budeme společně hledat další písničky pro každou barvu, která nás napadne, a hned si je taky zazpíváme a zabubnujeme. S drumbeny se toho dá dělat mnohem víc než jen bubnovat. Čeká nás např. přechod přes barevnou řeku a další pohybové aktivity.

Podobné články

Na jedné lodi
Prostor pro zážitek ze společného bubnování i radost z výstupu společné tvořivé práce. Příležitost pro účastníka být „sám“ a také „se skupinou“. Rozvoj kreativity, posílení komunikačních dovedností a schopnosti týmové kooperace. Programy mají své téma a příběh, jsou přizpůsobeny konkrétní věkové skupině. Každé dítě má k dispozici svůj nástroj.