DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Dřevodílna

Cíl: Tento program je zaměřen na praktickou pracovní zručnost. Žáci si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky, což je důležitá složka pro uplatnění člověka v dalším životě. Využíváním pracovních pomůcek, nářadí a nástrojů pro ruční opracování se rozvíjí jemná motorika, celková pohybová koordinace a manuální zručnost. Postupnou výrobou a za použití různých materiálů (papír, dřevo, plast, kov) si děti rozšiřují obzory a získávají tak lepší obraz okolního světa.

Klíčové kompetence: kompetence činnostní a občanské, k řešení problémů, sociální a personální, pracovní
Cílová skupina: MŠ, I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem program navazuje na 5.1 RVP PV (Dítě a jeho tělo) a 5.5 RVP PV (Dítě a svět); 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce)
Délka programu: 60–90 minut – dle domluvy a věku žáků
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 6 žáků (ostatní žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Jan Pícha
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace:
Pracovní náplň a výrobek jsou přizpůsobeny věku dětí a žáků.
Děti se seznamují s různými druhy nářadí, jejich použitím a bezpečným zacházením. Po představení konečného výrobku (většinou dřevěné hračky) a technologického postupu se děti pouštějí pod vedením lektora do samostatné práce. Využíváním nejrůznějších nástrojů a nářadí se snaží při dodržení pracovního postupu o co nejzdařilejší výrobek.

Také by vás mohlo zajímat:

 • Den stromů 20. října

  VÍCE INFORMACÍ
 • Odměny z bodového systému

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jak na přivolání?

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušen provoz budovy Karlínského Spektra

  VÍCE INFORMACÍ