DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Edison, Tesla a já

Cíl: Hlavním úkolem tohoto programu je praktické ověření teoretických pojmů jako: vodivost, napětí, proud, odpor. Žáci se seznámí s elektrotechnickými pomůckami, nástroji (pájka, kleště, cín, kalafuna, el. součástky) a s jejich správným a bezpečným zacházením. Učí se číst ve schématu zapojení a mohou se pokusit i o vlastní řešení.  

Klíčové kompetence: kompetence pracovní, sociální a personální, k řešení problémů
Cílová skupina: I. a II.stupeň ZŠ - svým pojetím a obsahem program navazuje na 5.9.1  RVP ZV (Člověk a svět práce) a 5.6.1 RVP ZV (Fyzika – Elektromagnetické a světelné děje) 
Délka programu: 60–90 minut – dle domluvy a věku žáků
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: František Pechlát
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: 
Pracovní náplň je přizpůsobena věku žáků.
Žáci se nejprve seznámí s prostorem a vybavením elektro-laboratoře a zásadami bezpečnosti. Následuje představení pomůcek, nástrojů a vysvětlení způsobu čtení a orientace ve schématu, dále pak rozvržení postupu, dodržování technologického postupu při pájení a následného oživení výrobku. 

Také by vás mohlo zajímat:

 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • Angličtina pro mladší – tvary

  VÍCE INFORMACÍ
 • Základní prvky baletu: Demi plie, Rellevé, Grand plie

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Obnovení činnosti kroužků Klubu Klamovka od 11. 5. 2020

  VÍCE INFORMACÍ
Zemřel Oto Maget
Ve věku 85 let zemřel bývalý ředitel DDM hl. m. Prahy pan PhDr. Oto Maget. Poslední rozloučení se koná 28. 5. ve 13 hodin v Ústřední obřadní síni na hřbitově Olšany.