DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Edison, Tesla a já

Cíl: Hlavním úkolem tohoto programu je praktické ověření teoretických pojmů jako: vodivost, napětí, proud, odpor. Žáci se seznámí s elektrotechnickými pomůckami, nástroji (pájka, kleště, cín, kalafuna, el. součástky) a s jejich správným a bezpečným zacházením. Učí se číst ve schématu zapojení a mohou se pokusit i o vlastní řešení.  

Klíčové kompetence: kompetence pracovní, sociální a personální, k řešení problémů
Cílová skupina: I. a II.stupeň ZŠ - svým pojetím a obsahem program navazuje na 5.9.1  RVP ZV (Člověk a svět práce) a 5.6.1 RVP ZV (Fyzika – Elektromagnetické a světelné děje) 
Délka programu: 60–90 minut – dle domluvy a věku žáků
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: František Pechlát
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz

Anotace: 
Pracovní náplň je přizpůsobena věku žáků.
Žáci se nejprve seznámí s prostorem a vybavením elektro-laboratoře a zásadami bezpečnosti. Následuje představení pomůcek, nástrojů a vysvětlení způsobu čtení a orientace ve schématu, dále pak rozvržení postupu, dodržování technologického postupu při pájení a následného oživení výrobku. 

Také by vás mohlo zajímat:

 • Klientské účty a přihlašování do kroužků a na tábory

  VÍCE INFORMACÍ
 • Jízdárenské cviky

  VÍCE INFORMACÍ
 • Zachraňujeme korely chocholaté

  VÍCE INFORMACÍ
 • Bodový program (klientský účet)

  VÍCE INFORMACÍ
 • Roztančené Spektrum 2020

  VÍCE INFORMACÍ