DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

Legomechanika

Cíl: Cílem programu je osvojení základních znalostí z oblasti fyziky a mechaniky.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské, kompetence k učení, pracovní
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět -– Rozmanitost přírody) a 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce)  
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Ing. Vít Zelinka
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Anotace: Většina dětí již od předškolního věku miluje LEGO stavebnice. Výuka pomocí těchto stavebnic je pro žáky velmi zajímavá a hlavně zábavná. Na připravených LEGO modelech budou demonstrovány základní principy z oblasti mechaniky (převody, kola, osy, páky, kladky), praktické využití fyzikálních zákonitostí si pak žáci ověří na jednoduchých strojích, které si sami postaví (kolotoč, katapult, různé druhy jezdítek apod.).

Také by vás mohlo zajímat:

 • Celoroční kurzy jezdectví

  VÍCE INFORMACÍ
 • Divadelní soubor Opona doplňuje členy!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Informace pro víkendové jezdce

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nový kroužek orientačního běhu!

  VÍCE INFORMACÍ
 • Florbal SK VO Karlín

  VÍCE INFORMACÍ