DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Fakultní zařízení Univerzity Karlovy
Stanice techniků

Legomechanika

Cíl: Cílem programu je osvojení základních znalostí z oblasti fyziky a mechaniky.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské, kompetence k učení, pracovní
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět -– Rozmanitost přírody) a 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce)  
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Ing. Vít Zelinka
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Anotace: Většina dětí již od předškolního věku miluje LEGO stavebnice. Výuka pomocí těchto stavebnic je pro žáky velmi zajímavá a hlavně zábavná. Na připravených LEGO modelech budou demonstrovány základní principy z oblasti mechaniky (převody, kola, osy, páky, kladky), praktické využití fyzikálních zákonitostí si pak žáci ověří na jednoduchých strojích, které si sami postaví (kolotoč, katapult, různé druhy jezdítek apod.).

Také by vás mohlo zajímat:

 • CZ 0:10 / 1:19 Antokyany – pH citlivá rostlinná barviva

  VÍCE INFORMACÍ
 • UZAVŘENÍ Stadionu mládeže

  VÍCE INFORMACÍ
 • Hledáme pedagoga volného času

  VÍCE INFORMACÍ
 • Nekrmte cizí koně

  VÍCE INFORMACÍ
 • Přerušení víkendových aktivit

  VÍCE INFORMACÍ