DDM hl. m. Prahy
Stanice techniků
Stanice techniků

LegomechanikaCíl: Cílem programu je osvojení základních znalostí z oblasti fyziky a mechaniky.

Klíčové kompetence: kompetence komunikativní, k řešení problémů, sociální a personální, občanské, kompetence k učení, pracovní
Cílová skupina: I. stupeň ZŠ – svým pojetím a obsahem navazuje program na 5.4.1 RVP ZV (Člověk a jeho svět -– Rozmanitost přírody) a 5.9.1 RVP ZV (Člověk a svět práce)  
Délka programu: 3 hodiny (180 minut)
Cena: 60 Kč/osoba
Kapacita: 8 žáků (zbývající žáci dané třídy se zúčastní jiných výukových programů Stanice techniků)
Místo konání: Stanice techniků DDM hl. m. Prahy
Lektor: Ing. Vít Zelinka
Kontaktní osoba: Mgr. Hana Vondráková, tel.: 222 333 875, 774 207 793, e-mail: vondrakova@ddmpraha.cz 

Anotace: Většina dětí již od předškolního věku miluje LEGO stavebnice. Výuka pomocí těchto stavebnic je pro žáky velmi zajímavá a hlavně zábavná. Na připravených LEGO modelech budou demonstrovány základní principy z oblasti mechaniky (převody, kola, osy, páky, kladky), praktické využití fyzikálních zákonitostí si pak žáci ověří na jednoduchých strojích, které si sami postaví (kolotoč, katapult, různé druhy jezdítek apod.).